دختری از ایران

سلام من… بزارید اسمم محفوظ بمونه! منو این‌جوری بشناسید: من یک دختر ایرانی مسیحیم که توی کشورم زندگی می‌کنم. اگر […]

دختری از ایران - معبد خدا

سلااام! من بازم اومدم. راستش دوباره یه مسئله دیگه ذهنمو درگیر کرده! شما هم احساس می‌کنین که دیگه مرز بین […]

دختری از ایران - اول خدا

سلام امروز حرف زیاد دارم واسه گفتن، پس بی‌مقدمه… احتمالاً اینو شنیدین که خدا می‌خواد جایگاه اول رو توی زندگی […]