محبت و کریسمس

من یک پناهنده هستم و به مسیح ایمان آورده‌ام. می‌خواستم تجربۀ خودم را از اولین کریسمس در غربت برایتان بنویسم. […]