قسمت دوم - محکم باشید

با هر نوزادی كه به دنيا قدم می‌گذارد، دو فرد بزرگسال نقش جديد پدر و مادر بودن را بر عهده می‌گيرند...