کمک!

من یکی از والدین هستم!

درک نقش شما به عنوان پدر و مادر.

در قسمت پیش به توضیح آخرین دسته از روش‌های تربیتی والدین پرداختیم. سپس به این موضوع اشاره کردیم که چرا لازم است تجربه‌های گذشتهٔ خود با والدینمان را فراموش کنیم، آنها را ببخشیم و از خداوند برای شروع یک مسیر جدید و ادامهٔ آن کمک بخواهیم. برای خواندن قسمت قبلی، از « فهرست مطالب این مجموعه»، آن را انتخاب کنید.

یک داستان واقعی:

چارلز اظهار می‌کرد که نمی‌تواند هیچ چیزی را برای قدردانی‌کردن از خانوادهٔ دوران کودکی‌اش  به‌یاد آورد. او می‌گفت:
«دوران کودکی‌ام وحشتناک بود! پدرم همیشه مَست به خانه می‌آمد. او یک الکلی بود که مادرم و همهٔ ما را کتک می‌زد. هر زمان که می‌شنیدیم پدر دارد وارد ایوان می‌شود، مادرم به اتاقش می‌رفت و ما بچه‌ها نیز از ترس خودمان را در اتاق خواب پنهان می‌کردیم. نه، نمی‌توانم به‌یاد آورم!»

او اندکی مکث کرد، ناگهان چشمانش برقی زد؛ با بهت‌زدگی اعلام کرد: «یک چیز یادم آمد! وفاداری! من وفاداری را از خواهر و برادرهایم آموختم. ما همیشه مراقب همدیگر بودیم. من می‌توانم از این موضوع برای تربیت فرزندانم استفاده کنم و به آنها یاد دهم که چطور می‌توانند وفادار باشند.»

برای شما نیز، همانند چارلز، امکان دارد تا چیزی مثبت را بیابید که بتوانید برای خانوادهٔ خود از آن استفاده کنید. چارلز، هر چند دشوار، چیزی برای قدردانی‌کردن از خانوده‌اش پیدا کرد و این آغازی شد برای درمان و شفای او و خانوده‌اش.

دوباره به روش‌های مختلف تربیتی فرزندان که آنها را قبلاً مورد بررسی قرار دادیم، نگاهی بیندازید. هدف ما یافتن بهترین روش برای تربیت فرزندان است؛ زیرا این روش‌ها، پایه و اساس اعتماد بین شما و فرزندانتان را می‌سازند.

زمانی که کیفیت چهارمین روش از تربیت را بررسی می‌کنید . متوجه خواهید شد که این روش، مقصود خدا برای شما به‌عنوان فرزند او می‌باشد. پدر آسمانی، شما را بدون قید و شرط دوست می‌دارد و همواره شما را هدایت می‌کند تا بتوانید بهترین رابطه را با او داشته باشید. به عبارتی دیگر، نحوهٔ رفتار خدا با ما فرزندانش، نمونه‌ای است که ما می‌توانیم برای تربیت فرزندان خود از آن استفاده کنیم.

یک روش جدید امتحان کنید. این هفته‌ یکی از روش‌های مثبتی که به آنها اشاره شد و شما مایل به امتحان‌کردن آن هستید را بر روی کاغذ بنویسید. در این مرحله، تمرکز خود را «فقط بر روی یک موضوع یا مشکل» قرار دهید. این کار به این دلیل است که کیفیت روشی را که انجام می‌دهید، بالا ببرید.
خود را بیازمایید و ببینید که رفتار شما تا چه حد به استانداردهای رفتاری والدین توانا و مقتدر نزدیک است. چنانچه در این زمینه در خود ضعف‌هایی می‌بینید، با جدیت بکوشید که آنها را تغییر دهید.
آیا کسی را در بین اطرافیان خود می‌شناسید که از روش تربیتی توانا و مقتدر برای تربیت فرزندان خود استفاده کرده باشد؟ کدام‌یک از روش‌های برخوردش برای شما جالب بوده است؟

آیاتی جهت دلگرمی 

عفو و بخشش کلیدی برای پیشرفت ‌است.

در عوض، نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و چنان که خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است ( شما نیز یکدیگر را ببخشید).

افسسیان ۳۲:۴

ما می‌توانیم ‌با قدرت او، والدین ‌موفقی باشیم.

من به وسیلهٔ مسیح که مرا تقویت می‌کند، به انجام هر کاری قادر هستم.

فیلیپیان ۱۳:۴

هرگز برای ایجاد تغییرات دیر نیست.

عیسی‌ به آنان مشتاقانه نگاه کرد و فرمود: «برای انسان این محال است ولی برای خدا همه چیز ممکن است.»

متی۲۶:۱۹

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.