نمونه‌ای از یک زندگی واقعی

مثال زیر برگرفته شده از کتاب «چرا درک نمی‌کنید؟»، نوشتهٔ «سوزی لئونارد ولر» می‌باشد.

وضعیت: یاسمن ۹‌ساله، یاد می‌گیرد که اتاقش را تمیز کند. هر یک از کنش‌و‌واکنش‌های زیر، بین والد و کودک، بر روش فکری یا ارتباطی کودک متکی است.

– اگر یاسمن اهل تفکرو منطق باشد: در خصوص جزئیات، دقیق باشید.
«یاسمن! قبل از اینکه برای بازی به بیرون بروی، اتاقت را تمیز کن.»

– اگر یاسمن اهل عمل‌کردن باشد: در جزئیات و سفارش همه چیز را توضیح دهید.
«یاسمن! برای مرتب‌کردن اتاقت، باید سه چیز را انجام دهی. اول، رختخوابت را مرتب کن. دوم، لباس‌های کثیفت را در سبد بگذار و سوم، اسباب بازی‌هایت را جمع کن.»

– اگر یاسمن اهل ارتباط‌گرفتن باشد: رابطه را تقویت کنید.
«یاسمن! اول اتاقت را مرتب کن. پس از آن، با هم بازی خواهیم کرد یا با هم کتاب خواهیم خواند.»

– اگر یاسمن خلاق باشد: از یک بازی استفاده کنید یا روشی متفاوت جهت قانع‌‌کردن فرزندتان به‌کار ببرید.
«یاسمن! آیا می‌توانی زمان‌سنج را روشن کنی و تا قبل از اینکه خاموش شود، اتاقت را تمیز کنی؟»

با شناخت روش فکری فرزندتان، راهی جهت برقراری ارتباط، ایجاد انگیزه و درک‌کردن او به‌وجود می‌آید. هر کودکی باهوش است، اما جهت پاسخگویی، نیاز به آموزش و راهنمایی شما و همچنین روش‌هایی متفاوت است.

اگر شما زمانی را به وفق‌دادن روش ارتباط خود با فرزندتان اختصاص دهید، آنگاه می‌توانید از برخی درگیری‌ها و ناامیدی‌های تربیتی جلوگیری کنید و روابط قویتری را با کودک خود بسازید. در این‌صورت در جهت شکل‌دادن به رفتار کودکتان، موفق‌تر خواهید بود.

  • یک چیز جدید امتحان کنید. سعی کنید روش‌های «ارتباطی» و یا «تفکری» را به‌کار برید و ببینید کدام‌یک برای فرزندتان بهتر است.

آیاتی جهت دلگرمی

روش فکری یا ارتباطی فرزندتان را شناسایی کنید و آن را به‌طور مؤثرتر جهت آموزش کودکتان به‌کار ببرید.
کودک را در راهی که باید برود، تربیت نما و او تا آخر عمر از آن منحرف نخواهد شد. 

امثال ۲۲ : ۶

از خداوند بخواهید شما را یاری دهد تا درک بهتری از رابطه با فرزندتان پیدا کنید.
سخنان شما همیشه پر از فیض و سنجیده باشد، تا بدانید هر کس را چگونه پاسخ دهید. 

کولسیان ۴ : ۶

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.