کلام خدا رهنمودهای مشخصی برای رابطهٔ ما با والدین و سایر اعضای خانواده دارد. پنجمین حکم ده فرمان می‌گوید: «پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو می‌بخشد دراز شود.» (خروج ۱۲:۲۰) در احکام ده فرمان، این تنها حکمی است که با یک وعده همراه است. همین موضوع، حکم مذکور را از سایر احکام متمایز می‌کند و نشان می‌دهد که خانواده در نظر خدا جایگاه و اولویت ویژه‌ای دارد.  

در این مورد، شما می‌توانید با کمال احترام یکی دیگر از رهنمودهای کلام خدا را با والدین خود در میان بگذارید. این رهنمود از زبان پولس رسول در رساله به افسسیان برای هدایت کلیسای اولیه بیان شده است. بعد از اینکه پولس می‌نویسد: «ای فرزندان از والدین خود در خداوند اطاعت کنید «، بلافاصله می‌افزاید: «ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید، بلکه آنها را با تعلیم و تربیت خداوند بزرگ کنید.»  (افسسیان ۴:۶) در برخی از ترجمه‌ها به‌جای «خشمگین مسازید» از «عصبانی نکنید» یا «عرصه را بر آنها تنگ مکنید» استفاده شده است. اکنون احساس بهتری دارید؟ برای والدین هم قوانینی وجود دارند که باید اطاعت کنند.  

خدا انتظار دارد که والدین شما از احکام او پیروی کنند  

این به این منظور نیست که شما حق دارید از تمام دستورات پدر و مادر خودتان سرپیچی کنید؛ چون شما را «عصبانی « می‌کنند. ممکن است که قواعد انضباطی والدین باعث دلخوری و رنجش شما بشوند، اما این قواعد با تنبیه از روی خشم فرق دارد. شما می‌دانید چه فرقی، این‌طور نیست؟ روش انضباطی و تربیتی مناسب، آن است که پیرو اصل «آموزش و دستورالعمل « موجود در آیهٔ بالا و همیشه همراه با محبت باشد. والدین، کامل و بی‌نقص نیستند و در یک روز بد، ممکن است رفتار خوبی نداشته باشند. در این صورت، یک عذرخواهی به شما بدهکار خواهند بود. گاهی اوقات خدا باید در قلب والدین هم کار کند.  

همان‌طور که خدا انتظار دارد، کانون خانواده یعنی پدر، مادر و فرزندان در محبت و سلامتی باشند، همان‌طور نیز انتظار دارد که کل مسیحیان به‌عنوان یک «خانواده» با هم یکپارچه و هماهنگ باشند. خدا الگوها و معیارهای والایی در اختیار ما قرار داده است تا برای خانواده و کلیسا نمونه باشند. با علم کامل به اینکه ما انسان هستیم و ممکن است بارها مرتکب اشتباه شویم و کار را خراب کنیم (حتی افراد داخل کلیسا هم گاهی کار را خراب می‌کنند)، اما هنوز از ما توقع دارد تلاش کنیم تا بر طبق احکام او روابط خانوادگی خود را استحکام ببخشیم. خانوادهٔ سالم زیربنای یک جامعه سالم است. به همین دلیل، مفهوم خانواده بارها مورد تأکید قرار گرفته است.