دسته: حس تقصیر مادرانه

Loading

نان روزانه

شنبه ۱۰ آبان

۱تیموتائوس ۵‏:‏۱۷ تا آخر

«در پیشگاه خدا و مسیحْ عیسی…» (آیهٔ ۲۱)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۱ آبان

شما نور جهانید

یوحنا ۱۲:۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.