بندگردان

چنانکه آهو برای نهرهایآب
شدت اشتیاق دارد
همچنان ای خدا جان من اشتیاق
شدید برای تو دارد

بند ۱

جان من تشنۀ خداست
تشنۀ خدای حی
که کی بیایم به حضور
خدا حاضر شوم

بندگردان

چنانکه آهو برای نهرهایآب
شدت اشتیاق دارد
همچنان ای خدا جان من اشتیاق
شدید برای تو دارد

بند ۲

بر خدا امید دار زیرا که او را
باز حمد خواهم گفت
بر خدا امید دار زیرا که او را
باز حمد خواهم گفت

بند ۳

که نجات روی من
و خدای من است
که نجات روی من
و خدای من است

بندگردان

چنانکه آهو برای نهرهایآب
شدت اشتیاق دارد
همچنان ای خدا جان من اشتیاق
شدید برای تو دارد

شناسنامهٔ سرود
نام: چنانکه آهو
نام فینگلیش: chenaanke aahoo
مصرع اول: چنانکه آهو برای نهرهای آب
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم:
زبان اصلی: اسپانیایی
مشخصات سرود
گام: Em
آکرد آغازین: Em
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: کمی تند
سرعت دقیق: ۱۰۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: اعتماد بر عیسی نیکوست
آیات مرتبط: