بند ۱

خداوند نور و نجاتم است
پس از که ترسان باشم
خداوند حافظ جانم است
پس از که هراسان شوم

بند ۱

خداوند نور و نجاتم است
پس از که ترسان باشم
خداوند حافظ جانم است
پس از که هراسان شوم

بندگردان

من آزادم، من آزادم
آزادم در نام خداوندمعیسی
من آزادم، من آزادم
آزادم از لعنت، ترس و اسارت

بندگردان

من آزادم، من آزادم
آزادم در نام خداوندمعیسی
من آزادم، من آزادم
آزادم از لعنت، ترس و اسارت

فرود

آزادم من، آزادم من
آزادم من، در مسیح آزادم
آزادم من، آزادم من
آزادم من، در مسیح آزادم

فرود

آزادم من، آزادم من
آزادم من، در مسیح آزادم
آزادم من، آزادم من
آزادم من، در مسیح آزادم

بندگردان

من آزادم، من آزادم
آزادم در نام خداوندمعیسی
من آزادم، من آزادم
آزادم از لعنت، ترس و اسارت

بندگردان

من آزادم، من آزادم
آزادم در نام خداوندمعیسی
من آزادم، من آزادم
آزادم از لعنت، ترس و اسارت

شناسنامهٔ سرود
نام: خداوند نور و نجاتم است
نام فینگلیش: Khodaavand nooro nejaatam ast
مصرع اول: خداوند نور و نجاتم است
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم:
زبان اصلی: ارمنی
مشخصات سرود
گام: Em
آکرد آغازین: Em
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: کمی تند
سرعت دقیق: ۱۱۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: پیروزیم در نام عیسی
آیات مرتبط: