برای مطالعهٔ بیشتر در این باب می‌توانید به مقالهٔ زیر مراجعه فرمایید:

«چرخهٔ خشونت خانگی»