:برای مطالعهٔ بیشتر در این باب می‌توانید به مقالهٔ زیر مراجعه فرمایید.

«حق داشتن وضعیتی مناسب برای زندگی»