دسته: حقوق‌بشر در زندان‌ها

Loading

نان روزانه

یکشنبه ۱۱ خرداد

۱قرنتیان ۱۲:‏۳ب‏-۱۳

«…در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم.» (آیهٔ ۱۳)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۲ خرداد

امانت‌داریِ تو چه عظیم است، ای خدا، پدر من

مزمور۱۱:۹۱

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.