حقوق‌بشر در زندان‌ها

رعایت‌کردن حقوق بشر بین‌الملل برای همهٔ کشورها و نمایندگان آنها، از جمله مقامات زندان، الزامی است...