:برای مطالعهٔ بیشتر در این باب می‌توانید به مقالهٔ زیر مراجعه فرمایید.

«مادهٔ ۱۸ اعلامیهٔ حقوق بشر»