حقوق بشر چیست؟

حقوق بشر، اصول اخلاقی یا هنجارهایی است که برخی استانداردهای رفتاری انسان را توصیف می‌کند و به عنوان حقوق طبیعی […]