دسته: خدا و عاطفهٔ او

Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۱۸ تیر

لوقا ۱۸:‏۱۵-‏۳۰

«احکام را می‌دانی.» (آیهٔ ۲۰)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۸ تیر

وقتِ اضافیِ اهدایی

غلاطیان ۲۰:۲

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.