روح‌القدس‌ کیست‌

روح‌القدس‌ مهم‌ترین‌ عامل‌ در حیات‌ و بقای هستی و زندگی بشر، خصوصاً زندگی روحانی انسان‌ می‌باشد. اما شاید شناخت‌ ما از او، در مقایسه‌ با اهمیت‌ او بسیار بسیار کم‌ باشد. ازاین‌رو، لازم‌ است‌ که‌ شناخت‌ صحیح‌ و کاملی دربارهٔ این‌ روح‌ پاک‌ الهی به‌دست‌ آوریم‌ و از این‌ راه‌، اجازه‌ دهیم‌ که‌ او وجود ما را دگرگون‌ کرده‌، ارادهٔ خدا را به‌طور کامل‌ در زندگی ما تحقق‌ بخشد.

روح‌القدس‌ فقط‌ یک‌ نیرو نیست‌

در مورد شخصیت‌ روح‌القدس‌، ممکن‌ است‌ عقاید اشتباه‌ و نادرستی وجود داشته‌ باشند. مثلاً، بعضی گمان‌ می‌کنند روح‌القدس‌ نیرویی است‌ فاقد شخصیت‌ که‌ از جانب‌ خدا صادر می‌شود تا ارادهٔ‌ او را عملی سازد. عده‌ای دیگر تصور می‌کنند که‌ روح‌القدس‌ فرشته‌ای است‌ مقرب‌، نظیر جبرائیل‌ یا میکائیل‌ یا یکی از آنها. اما با مطالعه‌ دقیق‌ کتاب‌مقدس‌ می‌بینیم‌ که‌ روح‌القدس نیرویی بی‌جان‌ و بدون شخصیت‌ نیست‌.

روح‌القدس‌ شخص‌ است‌

بر اساس‌ تعلیم‌ صریح‌ کتاب‌مقدس‌، روح‌القدس‌ شخص است،‌ یعنی دارای درک‌ و فکر و اراده‌ می‌باشد. مسیح‌ گفت‌ که‌ روح‌القدس‌ او را جلال‌ می‌دهد. او سخن‌ می‌گوید و ایمانداران‌ را تعلیم‌ می‌دهد. او هدایت‌ می‌کند و شهادت‌ می‌دهد. او باعث‌ می‌شود که‌ انسان‌ متوجه‌ گناهان‌ خود شود. این‌ ویژگی‌ها را نمی‌توان‌ به‌ یک‌ نیروی مجهول‌ و فاقد شخصیت‌ نسبت‌ داد، بلکه‌ فقط‌ متعلق‌ به‌ یک‌ شخص‌ هستند. در زیر به‌ چند مورد از موارد نام‌ برده‌ شده در کتاب‌مقدس‌ که‌ مشخص‌ می‌کنند روح‌القدس‌ شخص می‌باشد، اشاره می‌کنیم:

 • روح‌القدس‌ صاحب‌ اراده‌ است‌. روح‌القدس‌ رسولان‌ مسیح‌ را در امر بشارت‌ بر حسب‌ اراده‌ و صلاحدید خود هدایت‌ می‌کرد (ر.ش‌. اعمال‌ ۶:۱۶ -۷ و اول‌ قرنتیان‌ ۱۱:۱۲)؛
 • روح‌القدس‌ سخن‌ می‌گوید و گفتهٔ‌ او به‌منزلهٔ‌ گفتهٔ‌ خداست‌ (ر.ش‌. عبرانیان‌ ۱۶:۱۰-۱۷)؛
 • روح‌القدس‌ صاحب‌ احساس‌ است‌. انسان‌ با گناهان‌ و خطاهای خود، می‌تواند باعث‌ رنجش‌ او گردد (ر.ش‌. افسسیان‌ ۳۰:۴).؛
 • انسانِ گمراه‌ ممکن‌ است‌ سعی کند او را فریب‌ دهد یا با ارادهٔ‌ او مخالفت‌ کند، درست‌ به‌ همان‌ شکل‌ که‌ ممکن‌ است‌ بکوشد خدا را بفریبد (ر.ش‌. اعمال‌ ۳:۵ و ۵۱:۷)؛
 • انسان‌ گمراه‌ ممکن‌ است‌ به‌ او کفر بگوید (ر.ش‌. متی ۳۱:۱۲). کفر به‌ روح‌القدس‌ تنها گناهی است‌ که‌ بخشوده‌ نمی‌شود. علت‌ آن‌ را در بخش‌های بعدی مقاله‌ شرح‌ خواهیم‌ داد.

روح‌القدس‌ دارای الوهیت‌ است‌

حال‌ این‌ سؤال‌ پیش‌ می‌آید که‌ این‌ شخص،‌ یعنی روح‌القدس‌ کیست‌؟ او چه‌ رابطه‌ای با خدای پدر و عیسی مسیح دارد؟
در کتاب‌مقدس‌، هر جا سخن‌ از روح‌القدس‌ به‌ میان‌ آمده‌ است‌، صفاتی که به‌ او اطلاق‌ شده‌، همان صفاتی هستند که خدا از آنها برخوردار می‌باشد. به‌‌این‌‌ترتیب،‌ او خدا معرفی شده‌ است‌. در زیر به نمونه‌هایی اشاره‌ شده است:

 • در عهدجدید آیات‌ بسیاری از عهدعتیق‌ نقل‌‌قول‌ شده‌ است‌. گویندهٔ‌ این‌ آیات‌ در عهدعتیق‌ خداست‌، درحالی‌که‌ در عهدجدید گویندهٔ‌ آنها روح‌القدس‌ معرفی شده‌ است‌. همین‌ امر نشان‌ می‌دهد که‌ عیسی مسیح‌ و رسولان‌ او، روح‌القدس‌ را خدا می‌دانستند؛
 • هر کفری از انسان‌ بخشوده‌ می‌شود، جز کفر به‌ روح‌القدس‌. این‌ امر به‌ قداست‌ و مقام‌ متعالی روح‌القدس‌ اشاره‌ دارد. نیز، به‌ حساسیت‌ کار او در زندگی انسان (ر.ش‌. متی ۳۱:۱۲)؛
 • روح‌القدس‌ آشکارا «خداوند» خوانده‌ شده‌ است‌ (ر.ش‌. اول‌ قرنتیان‌ ۱۸:۳)؛
 • نام‌ روح‌القدس‌ هم‌ردیف‌ و هم‌طراز با نام‌ پدر و نام‌ پسر قرار دارد. این‌ را در آیهٔ معروف‌ متی ۲۸:۱۹ مشاهده‌ می‌کنیم‌: «پس‌ رفته‌ همهٔ امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان‌ را به‌ اسم‌ اب‌ و ابن‌ و روح‌القدس‌ تعمید دهید.» (نیز ر.ش‌. دوم‌ قرنتیان‌ ۱۳:۱۲)؛
 • روح‌القدس‌ بر همه‌ چیز واقف‌ است‌، حتی بر عمیق‌ترین‌ اسرار الهی (اول‌ قرنتیان‌ ۱۰:۲-۱۱)؛
 • روح‌القدس‌ در مقام‌ خدا در همه‌ جا حضور دارد (مزمور ۷:۱۳۹).

این است‌ تعلیم‌ کامل‌ کلام‌ خدا دربارهٔ ذات‌ اقدس‌ الوهیت‌. خدا واحد است،‌ اما در این‌ وحدت‌، سه‌ شخص متمایز، یعنی پدر و پسر و روح‌القدس‌ وجود دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.