روح‌القدس‌ کیست‌؟ او چه‌ رابطه‌ای با خدای پدر و عیسی مسیح دارد؟ برای دانستن جواب، قسمت پیشین را مطالعه کنید.

کار روح‌القدس‌ در خلقت‌ و عالم‌ هستی

خدای پدر طراح‌ تمامی عالم‌ هستی است‌. پولس‌ در‌این‌باره می‌فرماید: «سرچشمه‌ و وسیله‌ و مقصد همه‌ چیز خداست‌» (نامه‌ به‌ رومیان‌ ۳۶:۱۱، ترجمه‌ مژده‌ برای عصر جدید). پسر خدا، عیسی مسیح‌ مجری طرح‌ خدای پدر است‌. او عامل‌ آفرینش‌ می‌باشد. او هر آنچه‌ را که‌ پدر طرح‌ کرده‌ بوده‌، به‌ موقع‌ به اجرا گذاشت‌. یوحنای رسول‌ می‌فرماید: «همه‌ چیز به‌وسیلهٔ او هستی یافت‌ و بدون‌ او چیزی آفریده‌ نشد. حیات‌ از او به‌وجود آمد» (یوحنا ۳:۱-۴، ترجمه‌ مژده‌). به‌‌این‌‌ترتیب‌، پدر طراح‌ عالم‌ هستی، پسر خدا اجرا‌کنندهٔ طرح‌ و روح‌القدس‌ نگاه‌دارنده و قوام‌بخش این‌ نظام‌ هستی می‌باشد.
ما دست‌ روح‌القدس‌ را از همان‌ ابتدای آفرینش‌ در کار می‌بینیم‌. در کتاب‌ پیدایش‌ چنین‌ آمده‌ است‌: «در ابتدا، خدا آسمان‌ها و زمین‌ را آفرید. و زمین‌ تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لُجّه‌ و روح‌ خدا سطح‌ آبها را فرو گرفت‌» (پیدایش‌ ۱:۱-۲). یعنی، در ابتدای آفرینش‌، زمین‌ بی‌شکل‌ بود و اقیانوس‌های عظیم‌، متلاطم‌ بودند. در چنین‌ حالتی، روح‌ خدا بر این‌ تلاطم‌ و آشفتگی سلطه‌ افکند و نظم‌ به‌وجود آورد. در مزمور ۱۰۴ آیهٔ ۳۰ در مورد نقش‌ روح‌القدس‌ در عالم‌ هستی می‌فرماید: «چون‌ روح‌ خود را می‌فرستی آفریده‌ می‌شوند و روح‌ زمین‌ را تازه‌ می‌گردانی.» به‌ این‌ ترتیب‌، روح‌ خدا موجب‌ حیات‌ و تازگی جهان‌ و موجودات‌ است‌.

کار روح‌القدس‌ در رستگاری بشر

سه‌ شخص الوهیت‌، این نقش‌ را در مورد نجات‌ بشر ایفا می‌کنند. خدای پدر نقشهٔ نجات‌ را طرح‌ کرد. پسر او، به‌ این‌ جهان‌ آمد و این‌ نقشه‌ را به‌ مرحلهٔ‌ اجرا درآورد. سپس‌، روح‌القدس‌ کار مسیح‌ را بر زمین‌ ادامه‌ داد. هنگامی که‌ عیسی مسیح‌ پس‌ از قیام‌ به‌ آسمان‌ صعود کرد، روح‌القدس‌ برنامهٔ‌ نجات‌ بشر را ادامه‌ داد.
مسیح‌ در شب‌ آخر و پیش‌ از مصلوب‌شدن‌، این‌ مطلب‌ را با شاگردان‌ خود در میان‌ گذارد. او در‌حالی‌که‌ در مورد مرگ‌ خود و بازگشت‌ به‌ آسمان‌ با ایشان‌ سخت‌ می‌گفت‌، فرمود: «من‌ از پدر سؤال‌ می‌کنم‌ و تسلی‌دهنده‌ای دیگر به‌ شما عطا خواهد کرد تا همیشه‌ با شما بماند، یعنی روح‌ راستی که‌ جهان‌ نمی‌تواند او را قبول‌ کند؛ زیرا که‌ او را نمی‌بیند و نمی‌شناسد و اما شما او را می‌شناسید، زیرا که‌ با شما می‌ماند و در شما خواهد بود… تسلی‌دهنده‌ یعنی روح‌القدس‌ که‌ پدر او را به‌ اسم‌ من‌ می‌فرستد، او همه‌ چیز را به‌ شما تعلیم‌ خواهد داد و آنچه‌ به‌ شما گفتم‌، به‌یاد شما خواهد آورد… من‌ به‌ شما راست‌ می‌گویم‌ که‌ رفتن‌ من‌ برای شما مفید است‌، زیرا اگر نروم‌، تسلی‌دهنده‌ نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم‌، او را نزد شما می‌فرستم‌… چون‌ او یعنی روح‌ راستی آید، شما را به‌ جمیع‌ راستی هدایت‌ خواهد کرد.» (یوحنا ۱۶:۱۴-۱۷ و ۲۶، ۷:۱۶ و ۱۳)

عیسی می‌بایست‌ پس‌ از قربانی‌شدن‌ بر صلیب به‌ آسمان‌ باز می‌گشت‌. رسالت‌ او همین‌ بود. او از آغوش‌ پدر به‌ این‌ جهان‌ آمده‌ بود تا برای گناهان‌ ما فدا و قربانی شود. او پس‌ از انجام‌ خدمت‌ خود، می‌بایست‌ باز جهان‌ را گذارده‌، نزد پدر بازگردد. اما روح‌القدس‌ کار او را ادامه‌ می‌داد. به‌ این‌ ترتیب‌، عیسی وعدهٔ‌ آمدن‌ روح‌القدس‌ را به‌ شاگردان‌ خود داد. روح‌القدس‌ است که‌ می‌باید‌ کار مسیح‌ در این‌ جهان‌ را ادامه‌ دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.