چه لزومی داشت خدا پسر یگانۀ خود را بفرستد تا «تولد تازه» را برای ما فراهم سازد؟ چرا نیاز داریم دوباره متولد شویم تا از این حیات نو برخوردار گردیم در‌حالی‌که هریک از ما از طریق تولد از یک پدر و مادر، انسانی تمام‌عیار به دنیا آمده‌ایم؟ چه تفاوتی میان تولد طبیعی ما از مادر، و تولد تازۀ ما در مسیح وجود دارد؟ شما می‌توانید برای خواندن قسمت‌های پیشین این مقاله، از فهرست مطالب، آن‌را انتخاب کنید.

مسیح، سَرِ نسلی جدید

پولس رسول، آدم را «انسان اول» می‌نامد و مسیح را «انسان دوم» (اول قرنتیان ۱۵:‏۴۵-‏۴۹). از این آیات می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که نطفۀ مسیح، این انسان دوم، در رحم مریم باکره آفرینشی دوباره بوده است. یک بار خدا آدم را آفرید و همۀ ما از نسل اوییم. در ولادت مسیح، خدا گویی دست به آفرینشی دوباره زد و برای پسرش، عیسای مسیح، نطفه و بدنی مقدس فراهم ساخت تا آنچه را که انسان اول از میان برده بود، باطل و خنثی سازد. آدم، سَرِ نسل بشر است و مسیح سَرِ نسلی مقدس. همۀ ما در آدم «تولدی طبیعی» می‌یابیم، اما با ایمان‌آوردن و اعتمادکردن به مسیح و به کفارۀ مقدس او، «تولدی تازه» می‌یابیم. این است پیام عید میلاد مسیح. همۀ آنانی که در «تولد طبیعی» خود باقی می‌مانند، در گناه آدم شریک‌اند. این را ما خودمان انتخاب می‌کنیم. اما اکنون راهی برای رستگاری فراهم شده، آن‌هم از طریق انسان‌شدن پسر خدا و کفاره‌ای که او بر روی صلیب و با ریختن خون مقدسش فراهم ساخت.

تصمیم ما در عید میلاد مسیح چیست؟

اکنون تصمیم با ماست. در این ایام فرخندهٔ میلاد مسیح، می‌توانیم یک تصمیم مهم بگیریم، تصمیمی که با هلاکت ابدی و حیات ابدی ما سر و کار دارد. مسیح در گفتگویی که با یکی از علمای یهود داشت، فرمود: «تا کسی از نو زاده نشود، نمی‌تواند پادشاهی خدا را ببیند… آنچه از بشرِ خاکی زاده شود، بشری است؛ امّا آنچه از روح زاده شود، روحانی است» (یوحنا ۳:‏۳ و ۶). ولادت عیسی به همین منظور بود، به منظور فراهم‌ساختن این «تولد تازه»، این تولد از روح‌القدس. برای ورود به پادشاهی یا همان ملکوت اعلای خدا، راهی جز پذیرفتن این «تولد تازه» نیست.

پولس رسول این امر را چنین تشریح می‌کند: «شما به سبب نافرمانی‌ها و گناهان خود مرده بودید، و زمانی در آنها گام می‌زدید، آنگاه که از روش‌های این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می‌کردید، از همان روحی که هم‌اکنون در سرکشان عمل می‌کند. ما نیز جملگی زمانی در میان ایشان می‌زیستیم، و از هوای نفـْس خود پیروی می‌کردیم و خواسته‌ها و افکار آن را به جا می‌آوردیم؛ ما نیز همچون دیگران، بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا بودیم. امّا خدایی که در رحمانیت دولتمند است، به‌خاطر محبت عظیم خود به ما، حتی زمانی که در نافرمانی‌های خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده کرد… و با مسیح برخیزانید و در جای‌های آسمانی با مسیحْ عیسی نشانید» (افسسیان ۲:‏۱-‏۶). پیام عید میلاد مسیح این است: ما در گناهان و نافرمانی‌های خود مرده بودیم، اما مسیح ولادت یافت تا به ما حیاتی نو و تولدی تازه بدهد و ما را با خود زنده سازد. اکنون تصمیم با ماست. ما می‌توانیم به دعوت خدا از طریق روح مقدسش پاسخ مثبت بدهیم و وارد نسل جدیدی شویم که مسیح از طریق صلیب خود برای ما فراهم ساخته است. به فرمودۀ خودِ مسیح، هر که به او ایمان بیاورد، «از مرگ به حیات منتقل شده است» (یوحنا ۵:‏۲۴).

در این ایام مقدس، بیایید این هدیه را از مسیح دریافت کنیم، هدیۀ «تولد تازه» را. او از مریم باکره تولد یافت تا این «تولد تازه» را به ما هدیه دهد. کافی است به او ایمان بیاوریم و او را رهبر و خداوندگار زندگی خود بسازیم.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.