آهنگساز: روزبه نجارنژاد

نهر پرستش

بند ۱ این است نهر پرستش‌های ماجاری به سوی تخت توچشمه‌ای روان از قلب‌های مااین است سرود حمد تو...

ادامه مطلب

قدوس مرا لمس نما

بندگردان قدوس مرا لمس نما، قادر لمسم نمابارهایم را از دوشم تو بردارقدوس مرا لمس نما،...

ادامه مطلب

آرامی دل‌هایی

بند ۱ آرامی دل‌هایی، سازنده دریاهاروشنی خورشیدی، زیبایی رویاهااز تو امنیت دارم، در کشمکش طوفانمن...

ادامه مطلب

نان روزانه

سه‌شنبه ۶ مهر

مرقس ۱۴:‏۱۲-‏۲۵

«یکی از شما... مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.» (آیۀ ۱۸)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۶ مهر

جلیقۀ کهانت بر تن یک رهبر

داوران ۲۷:۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.