چگونه خدا ما را رشد می‌دهد؟

«وقتی راهی نیست، خدا قادر است راهی مهیا کند و تاریکی دیروز را به روشنایی فرا مبدل سازد. این امید ما است تا مردان و زنان بهتری باشیم. این الزام ما است که در جستجوی دنیای بهتر باشیم.» دکتر مارتین لوتر کینگ

«من چیزهای زیادی را در دستانم نگه داشته بودم که آنها را از دست داده‌ام، ولی هر چیزی را که به دستان خدا سپرده‌ام هنوز دارم.» کوری تن بوم

«تطبیق‌دادن خود با خدا شهامت می‌خواهد. سفیر مسیح بودن و گذر از محدودیت‌ها برای انجام ارادهٔ او، به عزم راسخ نیاز دارد. آری، مسیحیت یعنی مهربان‌بودن، لطف‌نشان‌دادن، دلسوز‌بودن و محبت‌کردن. در‌عین‌حال، یک جنبهٔ جسارت و بی‌باکی هم در ایمان ما وجود دارد که بیشتر از رویارویی با بمب و خمپاره، به رشادت نیاز دارد.» فرانکلین گراهام (زیستن فراسوی محدودیت ها)

آیا تا‌به‌حال کارهای باغبانی مثل کوتاه‌کردن چمن یا جمع‌آوری علف‌های هرز و برگ‌های خشک را چه در منزل و چه برای کسب درآمد انجام داده‌اید؟ واقعاً کار سختی است. اگر دیده‌ باشید که چگونه در حیاط خانه، باغ یا مزرعه کود می‌پاشند، حتماً می‌دانید که روش و میزان استفادهٔ صحیح از کود خیلی اهمیت دارد. اگر میزان کود کم باشد، گیاه رشد کافی و مناسب نخواهد داشت و اگر زیاد باشد، گیاه از بین می‌رود. اگر کودپاشی در زمان مناسب و در فصل مناسب که معمولاً بهار و پاییز است انجام شود، بهترین نتیجه را خواهد داشت. بعد از آن فقط آبیاری یا باران لازم است.

این موضع چه ارتباطی با رشد مسیحی دارد؟ به چند نکته توجه کنید! ما برای رشد‌ در ایمان یا در شناخت خداوند، به وجود محرک و انگیزه نیاز داریم. مطالعهٔ کلام خدا، دعا و مشارکت با سایر ایمانداران عامل مهمی برای داشتن یک رشد منظم و ثابت است. اما هر چند وقت یک بار، به چیزی احتیاج داریم که تا عمق وجودمان نفوذ کند، جان ما را طراوت بخشد و برای رویارویی با تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد زندگی تقویت نماید. این «کود تقویتی» ممکن است در یک اردوی جوانان؛ یا همایش کتاب مقدس؛ یا در یک کلاس مطالعاتی کتاب‌مقدس فراهم شود. شاید هم یک مشاوره با شبان؛ یا یک دوست بزرگ‌تر؛ یا والدین؛ یا پدربزرگ و مادربزرگ همین نقش را برای ما داشته باشد.

بدون شک، ما در همین وضعیت فعلی یا «خاک» خودمان هم می‌توانیم با تکیه بر تابش خورشید و باران رحمت خدا زندگی کنیم. موافق هستید؟ او که مراقب گنجشک‌های کوچک و لاله‌های صحرایی است، چه دلیلی دارد که به همان شکل مراقب ما نباشد؟ آیا خاک ما واقعاٍ به کود نیاز دارد؟ البته ما هم می‌توانیم مثل گل‌های وحشی که در کنار جاده‌ها می‌بینیم رشد کنیم و بزرگ شویم، اما هیچ توجه کرده‌اید که این گل‌ها سر به‌سوی آسمان دارند و گویی خدا را به‌خاطر زندگی و رشد خود شکر می‌کنند؟ چه اتفاقی برای گیاهان موجود در حیاط منزل، درختان باغ‌ها و گل‌های وحشی صحرا خواهد افتاد اگر خشکسالی از راه برسد؟ اگر قبلاً به آنها کود نداده باشیم،نمی‌توانند مدت زیادی دوام بیاورند.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.