آیدا و زنان کتاب مقدسی - همسر لوط

به‌یاد می‌آورم فیلمی دیده بودم در خصوص دو باستان شناس که مجسمه‌ای باستانی را که حدس می‌زدند مجمسهٔ همسر لوط باشد، در محلی یافته بودند...