آزمون سمفونی باد - قسمت اول

صادقانه و پُر‌شور تلاش كنيد تا بفهميد براي انجام چه كاري ساخته شده‌ايد، آنگاه خود را با تمام وجود وقف انجام آن نماييد...

فرشتگان زخمی - قسمت دوم

هيچ‌وقت فكر نمي‌كردم كه مسيحيان هم مشكلاتي دارند چه برسد به اينكه بخواهند به زندگي خود پايان بدهند...

فرشتگان زخمی - قسمت سوم

هيچ‌وقت فكر نمي‌كردم كه مسيحيان هم مشكلاتي دارند چه برسد به اينكه بخواهند به زندگي خود پايان بدهند...

بازی دارت

خونه هنوز پُر از وسایل توست، اما اتاق‌ها انگار خالی و سردند...

حرف «ط»

تمرد و نافرمانی من ریشه در یك شب پاییزی داشت...