امیدواریم که این داستان‌ها به شما کمک کرده باشند تا ببینید که چگونه خدا در زندگی و زمانی که درگیر فراز و نشیب‌هایتان هستید، عمل می‌کند. به‌نظرم خیلی مهم و دلگرم‌کننده است که ببینیم چطور آیاتی که هزاران سال قبل در کتاب مقدس نوشته شده‌اند، با زندگی امروز ما کاملاً مطابقت می‌کنند.  

خدای عزیز،
این نامه را می‌نویسم چون به کمک تو احتیاج دارم.

از آخرین باری که با تو ارتباط داشتم، زمان زیادی گذشته است؛ یعنی به حضور تو نیامده‌ام؛ چون خیلی سرم شلوغ بود. باید هزینهٔ خانه، تلفن، برق و امثال اینها را پرداخت می‌کردم. فکر کنم من دلیلی هستم بر اینکه چرا دنیای تو خراب شده است. من هیچ کمکی نکردم که این دنیا مکان بهتری باشد. بنابراین، خجالت می‌کشم از تو درخواست کنم که حتی این نامه را بخوانی. اما…

نتیجه‌های من نوجوان هستند و من آنها را خیلی دوست دارم. خودت هم می‌دانی. می‌خواهم در سعادت و نیک‌بختی بزرگ شوند. اگر اغلب آیندگان هم مثل من باشند، در آن‌صورت نمی‌دانم دنیای آنها چطور خواهد شد؟ همان‌طور که خادم تو پولس نوشت، دعای من برای آنها این است که: «محبت شما هر چه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد تا بتوانید بهترین را تشخیص دهید و در روز مسیح، پاک و بی‌‌عیب و آکنده از ثمرات پارسایی باشید…» (فیلیپیان ۹:۱- ۱۱)

اگرچه مدت ها از عهد و پیمان من با تو گذشته است، اما برای آنها به حضور تو تمنا می‌کنم. کمک کن تا بتوانم به کار تو کمک کنم. من عاشق آنها هستم و این مرتبه، هر چه از من بخواهی می‌شنوم و انجام می‌دهم. خواهش می‌کنم آنها را حفظ کرده و هدایت فرما تا آن‌گونه زندگی کنند که باعث خشنودی و رضایت تو باشند.

المر آدریان – ۹۴ ساله پدر، پدر بزرگ و جد پدری

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.