در قسمت‌های پیشین،

در قسمت‌های پیشین گفتیم که بر اساس تحقیقات، رابطهٔ جنسی پیش از ازدواج در ایران به یکی از چالش‌های جدید تبدیل شده است. اینکه آیا آزادی در مسیح به معنای داشتن روابط جنسی بر اساس تعریف دنیا است؟ می‌دانیم که انواع روابط در کتاب مقدس وجود ندارد و هم‌خانگی یکی از گزینه‌ها نیست. تنها «ازدواج» معیار خداست. تفاوت بین هم‌خانگی و ازدواج تنها از نظر باور نیست، بلکه طرح خدا برای رابطهٔ بین مرد و زن است. همین‌طور اشاره کردیم که خدا طرفدار بزرگ زندگی مشترک است. در واقع، یک نوع تعهد واقعاً ارزشمند در کتاب‌مقدس وجود دارد که از آن به‌عنوان «یک توافق رسمی بین خدا و انسان» یاد می‌شود. قسمت آخر، ادامه و صحه‌ای است بر قسمت‌‌هایی پیشین.

استدلال‌های بیشتر در کتاب‌مقدس

هنگامی که در مورد هم‌خانگی صحبت می‌کنیم، خواه‌ناخواه در مورد رابطهٔ جنسی قبل از ازدواج بحث می‌کنیم. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که این مقوله کاملاً جدا از رابطهٔ جنسی است، ولی این ادعا واقعیت ندارد. معیار کتاب مقدس بسیار واضح است: تنها در حیطهٔ ازدواج است که رابطهٔ جنسی (زناشویی) معنا پیدا می‌کند. در اول قرنتیان ۹:۷ می‌خوانیم: «اما اگر خویشتنداری نمی‌کنند، همسر اختیار کنند، زیرا ازدواج از سوختن در آتش هوس بهتر است.» در اینجا می‌بینیم که وقتی خویشتنداری نابسنده است، توصیهٔ کتاب‌مقدس به ازدواج است. گزینهٔ هم‌خانگی در اینجا به هیچ عنوان ذکر نشده است. همچنین، نمی‌گوید که اگر نمی‌توانید خود را کنترل کنید، اشکالی ندارد و فقط باید مراقب باشید، بلکه به‌وضوح بیان شده است که رابطهٔ جنسی فقط در پیوند ازدواج مجاز است. در عهد عتیق نیز خدا چیزی را مبهم باقی نمی‌گذارد. بارها‌و‌بارها می‌خوانیم که [به‌طور طبیعی] اجتماع زناشویی قبل از ازدواج صورت نمی‌گیرد.

عیسی دربارهٔ هم‌خانگی حکمش را داده است

برخی تصور می‌کنند که ازدواج سفید به هیچ وجه در زمان کتاب‌مقدس شناخته شده نبوده و رخ نداده است، اما در این مورد، کتاب‌مقدس بسیار صریح در داستان ملاقات عیسی با زن سامری کنار چاه صحبت می‌کند. عیسی به این زن محبت دارد و از او می‌خواهد که شوهرش را بیاورد. سپس، زن در یوحنا ۴: ۱۷-۱۸ می‌گوید که «شوهر ندارد». عیسی پاسخ می‌دهد: «راست می‌گویی که شوهر نداری، زیرا پنج شوهر داشته‌ای و آن که هم‌اکنون داری، شوهرت نیست. آنچه گفتی راست است!» بنابراین، عیسی پنج ازدواج و طلاق این زن را به رسمیت می‌شناسد. در عین حال، در مورد رابطهٔ فعلی او می‌گوید که مردی که اکنون با او زندگی می‌کند شوهرش نیست. عیسی در اینجا بسیار روشن بیان می‌کند که هم‌خانگی به معنای زن و شوهر بودن نیست. به گفتهٔ عیسی، شخص فقط در صورتی همسر شماست که با شما عهد بسته باشد!

ازدواج به‌عنوان تنها گزینه

در کتاب‌مقدس، ازدواج به‌عنوان تنها گزینه ذکر شده است و خبری از هم‌خانگی نیست. به‌عنوان مثال، در اول قرنتیان ۳۹:۷ می‌خوانیم: «زن تا زمانی که شوهرش زنده است، به او بسته است. امّا اگر شوهرش درگذشت، آزاد است تا با هر که می‌خواهد ازدواج کند، البته فقط در خداوند.» در اینجا به‌وضوح می‌بینیم که صحبت فقط از یک زن متأهل به میان آمده است. اگر شوهرش بمیرد و او نخواهد تنها بماند، می‌تواند فقط «ازدواج» کند. هم‌خانگی در اینجا به‌عنوان گزینهٔ دیگر ذکر نشده است.

چرا ازدواج کنیم، نه هم‌خانگی؟

همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم، خدا در پیدایش ۲:۲۴ می‌گوید که مرد باید پدر و مادر خود را رها کرده و به همسر خود بچسبد (یکی شود). «چسبیدن» بیانگر یک رابطهٔ دائمی است. در یک ازدواج شما به یکدیگر وعدهٔ وفاداری مادام‌العمر می‌دهید که با یک قرارداد مشترک قابل مقایسه نیست. کتاب‌مقدس تنها یک نوع پیمان را تأیید می‌کند که واقعاً ارزشمند است و تمامی معیارهای یک عهد را داراست: پیمان ازدواج و نه ازدواجی قراردادی (ازدواج سفید). بر اساس کلام خدا، رابطهٔ جنسی، باید در ازدواج صورت گیرد (تثنیه ۲۲: ۱۳-۲۱). با این حساب، وقتی کتاب‌مقدس از رابطهٔ بین زن و مرد صحبت می‌کند، «همیشه» در مورد ازدواج است. اینها قوانینی نیستند که ما به‌عنوان یک کلیسا بخواهیم آن را وضع کنیم. کتاب‌مقدس به ما نشان می‌دهد که خداوند طرحی زیبا برای زن و مرد خلق کرده است: ازدواج. او می‌داند چگونه می‌تواند شما را به عنوان زن و مرد خوشحال کند. از طرح وی لذت ببرید!

در آخر، اگر در مورد ازدواج سؤالی دارید و از چگونگی آن مطمئن نیستید، شما را تشویق می‌کنیم که این موضوع را با رهبر جوانان یا رهبران گروه بزرگسالان یا بزرگان کلیسا در میان بگذارید. آنها برای پاسخ‌گویی به سؤالات شما همیشه آماده هستند.