بند ۱

پدر تو را بخشید به جهان
تولد یافتی در قلبمان
بر خود گرفتی جسمِانسان
عیسی تو گشتی چون مردمان

بندگردان

خواهم تنها تو را بسرایم
با کلامت زندگی نمایم
در محبت تو پایدار مانم
تنها با تو ای عیسی

خواهم تنها تو را بسرایم
با کلامت زندگی نمایم
در محبت تو پایدار مانم
تنها با تو ای عیسی

بند ۲

درد و رنج کشیدی بهر من
تحقیر گشتی تو از بهر من
مصلوب گشتی تو از بهر من
خون پاکت ریختی بهر من

بندگردان

خواهم تنها تو را بسرایم
با کلامت زندگی نمایم
در محبت تو پایدار مانم
تنها با تو ای عیسی

خواهم تنها تو را بسرایم
با کلامت زندگی نمایم
در محبت تو پایدار مانم
تنها با تو ای عیسی

بند ۳

ترک کنم دنیا را بهر تو
زندگی نمایم بهر تو
سرودی نو خوانم بهر تو
جلال آورم من بهر تو

بندگردان

خواهم تنها تو را بسرایم
با کلامت زندگی نمایم
در محبت تو پایدار مانم
تنها با تو ای عیسی

خواهم تنها تو را بسرایم
با کلامت زندگی نمایم
در محبت تو پایدار مانم
تنها با تو ای عیسی

شناسنامهٔ سرود
نام: پدر تو را بخشید به جهان
نام فینگلیش: Pedar to raa bakhshid be jahaan
مصرع اول: پدر تو را بخشید به جهان
شاعر: ژیلبرت هوسپیان
آهنگساز: ژیلبرت هوسپیان
تنظیم کننده: ژیلبرت هوسپیان
مترجم:
زبان اصلی: فارسی
مشخصات سرود
گام: Dm
آکرد آغازین: Dm
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: متوسط
سرعت دقیق: ۸۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: خداوندا تو آگاهی
آیات مرتبط: