قوانین داخلی ایران در رابطه با اعدام

در این سری مقالات سعی بر آن داریم تا خوانندگان عزیز را با قوانین حقوق بشر بین‌الملل در ارتباط با برخی مسائل روز بالاخص مسائلی که به ایران مرتبط می‌شود، آشنا کنیم...

اعدام کودکان

بر خلاف قوانین بین‌المللی، قوانین جمهوری اسلامی، سن بلوغ پسران را در ۱۵‌سالگی و سن بلوغ دختران را در ۹‌سالگی تعیین کرده است...

طی مراحل قانونی

کشورهای مختلف هرکدام به طریقی طی مراحل قانونی را تحت «حقوق بین‌الملل عُرفی» به رسمیت می‌شمارند...