افسردگی - قسمت اول: افسردگی چیست؟

بسیاری از افرادی که به‌تازگی متوجه علائم افسردگی در زندگی خود می‌شوند، با این سؤال روبه‌رو می‌شوند که چه اتفاقی در آنها در حال رخ دادن است...