گام اصلی: Fm

خدای ما مهیب است

بند ۱ وقتی بود جهان سرد و تاریکنام او مهیب استاو آفرید نور و حیاتنام او مهیب استآن خدای جلجتاداوری...

ادامه مطلب

نهر پرستش

بند ۱ این است نهر پرستش‌های ماجاری به سوی تخت توچشمه‌ای روان از قلب‌های مااین است سرود حمد تو...

ادامه مطلب

نان روزانه

سه‌شنبه ۶ مهر

مرقس ۱۴:‏۱۲-‏۲۵

«یکی از شما... مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.» (آیۀ ۱۸)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۶ مهر

جلیقۀ کهانت بر تن یک رهبر

داوران ۲۷:۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.