شاعر: روزبه نجارنژاد

پرچم‌های پیروزی

بند ۱ پرچم‌های پیروزی، افرازیم در نامشفریاد شادمانی، سراییمبرایشگوییم ای پادشاه، جلال بیاب بین...

ادامه مطلب

عمیق‌تر

بند ۱ عمیق‌تر، کمی عمیق‌ترعمیق‌تر مرا ببر به عمق‌هایتعمیق‌تر،...

ادامه مطلب

نهر پرستش

بند ۱ این است نهر پرستش‌های ماجاری به سوی تخت توچشمه‌ای روان از قلب‌های مااین است سرود حمد تو...

ادامه مطلب

قدوس مرا لمس نما

بندگردان قدوس مرا لمس نما، قادر لمسم نمابارهایم را از دوشم تو بردارقدوس مرا لمس نما،...

ادامه مطلب

نان روزانه

یکشنبه ۷ آذر

اشعیا ۲۱:‏۱-‏۱۲

«سقوط کرد! سقوط کرد! بابِل سقوط کرد!» (آیۀ ۹)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.