برچسب: آب مقدس

Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۹ مهر

اعمال رسولان ۲۰‏:‏۱‏-‏۱۶

«… زیرا شتاب داشت که اگر ممکن شود، روز پِنتیکاست در اورشلیم باشد.» (آیۀ ۱۶)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۹ مهر

دلخواه خداوند

یوحنا ۷:۱۵

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.