برچسب: امید

Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت

اول قرنتیان ۱۲:‏۱-‏۱۳

«باری، عطایا گوناگونند، اما روحْ همان است.» (آیهٔ ۴)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۸ اردیبهشت

چرا خود را پنهان می‌کنی؟

مزمور۱:۱۰-۵ و ۱۶-۱۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.