در این قسمت یک بار دیگر به پای صحبت های کشیش ادوارد هوسپیان، پدر عزیزم نشسته ایم و در رابطه با پیغام/موعظه گفتگو می کنیم. ایشان به ۷ نکته در رابطه با یک موعظه خوب و موثر می پردازد.

  1. واعظ باید موعظه را از خدا دریافت کند
  2. مطلب ما باید نیاز جمع حاضر در کلیسا باشد
  3. هدف موعظه ما باید مشخص باشد
  4. مطالب موعظه ما باید متمرکز هدف موعظه باشد
  5. یک موعظه خوب شامل فهرست مطالب است
  6. جنبه عملی موعظه از اهمیت ویژه ای برخورد است
  7. در موعظات باید از مثال ها و شهادت ها استفاده شود

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.