قسمت ۹۸: آمادگی امنیتی

ه‌عنوان یک ایماندار مسیحی در کشور جفا‌دیده­ای همچون ایران، باید از کدام موارد امنیتی آگاه باشم و رعایت کنم؟