آیا کار روح‌القدس به تکلم به زبان‌ها ختم می‌شود؟ چه باورهای اشتباهی دربارهٔ صحبت به زبان‌ها وجود دارد؟ برای دانستن جواب، قسمت پیشین را مطالعه کنید.

همهٔ ایمانداران واقعی، تعمید روح‌القدس را دارند

محال است که کسی به مسیح ایمان آورد و او را خداوند زندگی خودش بسازد، بدون اینکه روح‌القدس در او ساکن باشد (اول قرنتیان ۱۲: ۳). باید به این فرمایش سَرورمان ایمان داشته باشیم که فرمود: «و من از پدر خواهم خواست و او مدافعی دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی… (او) نزد شما مسکن می‌گزیند و در شما خواهد بود.» (یوحنا ۱۴: ۱۶-۱۷، ترجمهٔ هزاره نو).
پطرس رسول نیز این نکته را چنین بیان داشت: «او (خداوند عیسی) به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر، روح‌القدس موعود را دریافت کرده، این را که اکنون می‌بینید و می‌شنوید، فرو ریخته است.» (اعمال ۲: ۳۳، هزاره نو) پولس، این رسول برگزیدهٔ خداوند نیز مفهوم سکونت روح‌القدس در ایمانداران را اچنین بیان می‌دارد: «اما شما نه در سیطره نَفْس، بلکه در سیطره روح قرار دارید، البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد. و اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، او از آنِ مسیح نیست… پس ای برادران، ما مدیونیم، اما نه به نفس، تا بر طبق آن زندگی کنیم. زیرا اگر بر طبق نفس زندگی کنید، خواهید مرد؛ اما اگر به‌واسطهٔ روح، اعمال گناه‌آلود بدن را بکشید، خواهید زیست. زیرا آنان که به‌وسیله روح خدا هدایت می‌شوند، پسران خدایند… و روح، خود با ما شهادت می‌دهد که ما فرزندان خداییم.» (رومیان ۸: ۹، ۱۲-۱۶، هزاره نو؛ همچنین ر.ش. غلاطیان ۵: ۱۶-۲۵)
حال، مقصود چیست؟ مقصود این است که بدون حضور و پری و سلطهٔ روح‌القدس در زندگی خود، اساساً نمی‌توان مسیحی بود و مسیحی زندگی کرد. این همان وعده‌ای است که از آغاز ماجرا، از زبان یحیی و بعد خودِ خداوندْ عیسی داده شد. پس، کسی اجازه ندارد بر دیگری حکم کرده، بگوید که تو روح‌القدس را نداری، فقط به این علت که آن شخص به زبان‌ها سخن نگفته است. هر کسی که در مسیح زندگی می‌کند، قطعاً روح‌القدس را دارد. در واقع، هر جا خدا تشخیص دهد که تعمید روح‌القدسِ ایمانداری باید با نشانه‌ای محسوس همراه باشد، خودش این کار را به‌انجام خواهد رساند و نیازی نیست ما به‌جای او عمل کنیم. او خودش به‌اندازهٔ کافی قدرت دارد!

پری روح‌القدس امری است هرروزه

رسولان و مسیحیان اولیه فقط یک بار از روح‌القدس پر نشدند. ایشان به دفعات از روح‌القدس پر شدند، هرگاه که خدا ضروری می‌دید. برای مثال، به این نمونه‌ها مراجعه کنید: اعمال ۴: ۳۱؛ ۷: ۵۵؛ ۱۳: ۹.
درضمن، مسیحیان غیور عهد رسولان، دائماً پر از روح‌القدس بودند (اعمال ۶: ۳، ۵). پولس رسول به مسیحیان حکم می‌کند که در روح زندگی کنند (رومیان ۸: ۱-۱۷؛ غلاطیان ۵: ۱۶-۲۵) و دائماً از روح‌القدس پر باشند (افسسیان ۵: ۱۸).

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.