نقش روح‌القدس‌ در هنگام آفرینش چه بود؟ در مورد رستگاری بشر او چه‌کار می‌کند؟ برای دانستن جواب، قسمت پیشین را مطالعه کنید.

کار روح‌القدس‌ در زندگی مسیحیان‌

 • هدایت‌ به‌سوی توبه‌ و ایمان‌ به‌ مسیح‌
  پس‌ از صعود عیسی مسیح‌ به‌ آسمان‌، روح‌القدس‌ طبق‌ فرمایش‌ عیسی مسیح‌ افرادی را که‌ پیام‌ نجات‌بخش‌ انجیل‌ را می‌شنیدند، متوجه‌ گناهانشان‌ می‌ساخت‌ و ایشان‌ را به‌ توبه‌ و بازگشت‌ به‌سوی خدا متقاعد می‌ساخت‌. امروزه‌ نیز این‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ قلب‌ ما را ملزم‌ و متقاعد می‌سازد که‌ زندگی خود را به‌ خدا تسلیم‌ کنیم‌. توبه‌ و ایمان‌ به‌ مسیح‌، بدون‌ کار الهی روح‌القدس‌ امکان‌پذیر نیست‌. هر بار که‌ قلب‌ ما در طلب‌ حضور شیرین‌ و آرام‌بخش‌ خدا می‌سوزد، می‌توانیم‌ یقین‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ روح‌القدس‌ در ما کار می‌کند. اوست‌ که‌ چشم‌ دل‌ ما را برای دیدن‌ حقایق‌ روحانی باز می‌کند. به‌ همین‌ علت‌ است‌ که‌ مسیح‌ فرمود هر کفری که‌ انسان‌ گفته‌ باشد بخشوده‌ می‌شود، اما کفر به‌ روح‌القدس‌ هرگز آمرزیده‌ نخواهد شد. از آنجا که‌ روح‌القدس‌ عامل‌ توبه‌ و بازگشت‌ انسان‌ به‌سوی خدا و مشوق‌ و هادی او در این‌ امر است‌، کفر به‌ او، یعنی مقاومت‌ و مخالفت‌ با او، مانع‌ کار او در قلب‌ انسان‌ می‌گردد. روح‌القدس‌ با قلب‌ انسان‌ سخن‌ می‌گوید و او را در این‌ امر تشویق‌ به‌ توبه‌ و تسلیم‌ به‌ خدا می‌نماید. اما اگر شخص‌ در برابر این‌ دعوت‌ روح‌ خدا مقاومت‌ کرده، آن‌ را نپذیرد و این‌ حالتِ سرسختی ادامه‌ یابد، لحظه‌ای فرا خواهد رسید که‌ روح‌القدس‌ کار خود را متوقف‌ می‌سازد و از آن‌ شخص‌ دور می‌شود. در چنین‌ حالتی، شخص‌ دیگر مایل‌ به‌ بازگشت‌ به‌سوی خدا و توبه‌ نخواهد بود.

 • حامی و پشتیبان‌ ایمانداران‌ در نبرد روحانی
  عیسی مسیح‌ در شب‌ آخر، وقتی با شاگردان‌ دربارهٔ‌ روح‌القدس‌ سخن‌ می‌گفت‌، به‌ ایشان‌ فرمود که‌ روح‌القدس‌، تسلی‌دهنده‌ یا پشتیبان‌ ایشان‌ خواهد بود و در وجود آنان‌ ساکن‌ خواهد شد. در واقع‌، شخص‌ مسیحی از حضور یک‌ پشتیبان‌ و کمک‌ الهی در وجود خود برخوردار خواهد شد. روح‌القدس‌ دائماً در دل‌ و زندگی مؤمن‌ حضور خواهد داشت‌ تا او را در نبرد روحانی وی یاری دهد. او پشتیبان‌ و حامی دائمی نجات‌یافتگان‌ است‌.

 • آشکار ساختنِ حقایق‌ روحانی کتاب‌مقدس‌
  عیسی مسیح‌ در سخنان‌ خود دربارهٔ روح‌القدس‌، کارهایی را که‌ او در زندگی ایماندار انجام‌ می‌دهد، تشریح‌ کرد. او فرمود که‌ روح‌القدس‌ ایماندار را به‌ تمام‌ حقیقت‌ رهبری خواهد کرد، همه‌ چیز را به‌ او تعلیم‌ خواهد داد و کلام‌ عیسی را به‌یاد او خواهد آورد. به‌عبارت‌ دیگر، ایماندار فقط‌ از طریق‌ تماس‌ و رابطه‌ با روح‌القدس‌ است‌ که‌ می‌تواند به‌ حقایق‌ الهی و روحانی پی ببرد. این‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ امور روحانی را برای ایماندار باز و مکشوف‌ می‌سازد. در غیر این صورت‌، انسان‌ با فکر و ذهن‌ جسمانی خود، هرگز به‌ شناخت‌ خدا و اراده‌ و کلام‌ او نایل‌ نخواهد آمد. بزرگی و عظمت‌ خدا، عمق‌ محبت‌ او، ارزش‌ جانبازی و قربانی عیسی مسیح‌، ارزش‌ حیات‌ جاودانی و بسیاری مسائل‌ دیگر، فقط‌ به‌ کمک‌ روح‌القدس‌ برای انسان‌ آشکار خواهد شد.
  پولس‌ رسول‌ نیز این‌ واقعیت‌ را در نامهٔ‌ اول‌ خود به‌ مسیحیان‌ قرنتس‌ فصل‌ دوم‌، آیات‌ ۱۰ الی ۱۲ چنین‌ می‌نویسد: «خدا این‌ همه‌ را به‌وسیلهٔ روح‌ خود، از راه‌ الهام‌ به‌ ما آشکار ساخته‌ است؛‌ زیرا روح‌القدس‌ همه‌ چیز، حتی کنه‌ نیات‌ الهی را کشف‌ می‌کند. کیست‌ که‌ بهتر از روح‌ شخص‌ یا باطن‌ او آشنا باشد؟ به‌ همان‌ طریق‌، هیچ‌کس‌ جز روح‌ خدا با خدا آشنا نیست‌. روحی که‌ به‌دست‌ آورده‌ایم… از جانب‌ خداست‌ تا عطایایی را که‌ او به‌ ما عنایت‌ فرموده‌ است‌، بشناسیم‌» (ترجمه‌ مژده‌). در همین‌ زمینه‌، یوحنای رسول‌ هنگامی که‌ دربارهٔ‌ سلوک‌ در حقیقت‌ تعلیم‌ می‌دهد، می‌فرماید: «اما مسیح‌ شما را با روح‌القدس‌ خود مسح‌ کرده‌ است‌ و از این‌ رو همه‌ شما حقیقت‌ را می‌دانید… شما نیازی ندارید که‌ کسی شما را تعلیم‌ دهد، زیرا روح‌القدس‌ که‌ مسیح‌ به‌ شما داده‌ است‌، در شما زندگی می‌کند. روح‌ خدا در هر مورد به‌ شما تعلیم‌ می‌دهد و تعالیم‌ او برحق‌ است‌ و در آن‌ ناراستی نیست‌. پس،‌ همان‌طور که‌ روح‌ به‌ شما تعلیم‌ می‌دهد، در مسیح‌ بمانید.» (اول‌ یوحنا ۲۰:۲ و ۲۷، ترجمه‌ مژده‌)
  نزدیک‌بودن‌ به‌ روح‌القدس‌ و حساس‌‌بودن‌ گوش‌ دل‌ به‌ صدای او، باعث‌ می‌شود بتوانیم‌ حقایق‌ روحانی را بهتر درک‌ کنیم‌. یک‌ ایماندار مسیحی باید مرتب‌ کلام‌ خدا را بخواند، اما برای درک‌ عمیق‌ آن‌ باید حتماً روح‌القدس‌ وارد عمل‌ شود. به‌عنوان‌ مثال‌، مسیح‌ فرمود که‌ اگر کسی بر گونهٔ‌ راست‌ ما سیلی زند، باید گونه‌ دیگرمان‌ را نیز برگردانیم‌. آیا این‌ تعلیم‌ مسیح‌ فقط‌ و فقط‌ در مورد خاص‌ سیلی‌زدن‌ صدق‌ می‌کند یا اینکه‌ کاربرد گسترده‌تری دارد؟ روح‌القدس‌ می‌تواند به‌ ایماندار تعلیم‌ دهد که‌ در اینجا مسئله‌ فقط‌ سیلی‌خوردن‌ نیست‌، بلکه‌ در زندگی روزمره‌ چه‌ بسیار مواردی پیش‌ می‌آیند که‌ ایماندار باید از حق‌ مسلم‌ خود گذشت‌ کند و به‌جای انتقام‌ و احقاق‌ حق‌، محبت‌ و گذشتی مافوق‌ تصور انسان‌ عادی یا به‌قول‌ پولس‌، انسان‌ نفسانی نشان‌ دهد و برگرداندن‌ گونه‌ را در معنای کامل‌ و گسترده‌ٔ آن‌ تحقق‌ بخشد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.