روح‌القدس‌ چگونه می‌تواند در مسیر داشتن یک زندگی پاک به ما کمک کند؟ در مورد بشارت و دعا چطور ما را هدایت می‌کند؟ برای دانستن جواب، قسمت پیشین را مطالعه کنید.

نزول‌ روح‌القدس‌ بر رسولان‌ و پیروان‌ عیسی

چهل‌ روز پس‌ از زنده‌‌شدن‌ عیسی مسیح‌، روز صعود او به‌ آسمان‌ فرا رسید. در این‌ روز، او به‌ همراه‌ شاگردانش‌ بر فراز تپه‌ای در نزدیکی اورشلیم‌ رفت‌ و در آنجا آخرین‌ سخنان‌ خود را به‌ ایشان‌ بیان‌ فرمود. در این‌ لحظه‌ بود که‌ باز وعدهٔ خود را مورد تأکید قرار داد و به‌ ایشان‌ گفت‌: «اینک‌ من‌ موعود پدر خود را بر شما می‌فرستم‌. پس‌ شما در شهر اورشلیم‌ بمانید تا وقتی که‌ به‌ قوت‌ از اعلی آراسته‌ شوید» (لوقا ۴۹:۲۴). شاگردان‌ نیز بنا به‌ دستور مسیح‌، به‌ اورشلیم‌ بازگشتند. ایشان‌ هر روز در خانه‌ای گرد می‌آمدند و اوقات‌ خود را در عبادت‌ و دعا می‌گذراندند و منتظر وعدهٔ‌ عیسی بودند.

ده‌ روز پس‌ از صعود مسیح‌ به‌ آسمان‌، یکی از اعیاد یهودیان‌، به‌‌نام‌ عید «پنطیکاست‌» فرا رسید. شاگردان‌ همچون‌ روزهای گذشته‌، مشغول‌ دعا و عبادت‌ بودند که ناگهان‌ صدایی بلند، شبیه‌ وزش‌ باد شدید در ساعت‌ ۹ صبح‌ از آسمان‌ به‌ گوش‌ رسید. سپس،‌ شعله‌ و زبانه‌های آتش‌ ظاهر شد و بر هر یک‌ از ایشان‌ زبانه‌ای قرار گرفت‌. در همین‌ حال‌، همهٔ آنان‌ از روح‌القدس‌ پر شدند و با قدرت‌ او، به‌ زبان‌های مختلف‌ به‌ حمد و ستایش‌ خدا پرداختند، زبان‌هایی که‌ تا آن‌ لحظه‌ اطلاعی از آن‌ نداشتند. چیزی نگذشت‌ که‌ بسیاری جمع‌ شدند تا علت‌ سر‌‌و‌صدا را جویا شوند. در میان‌ این‌ عده‌، زائرانی نیز بودند که‌ از سرزمین‌های مختلف‌ به‌ اورشلیم‌ آمده‌ بودند. ایشان‌ با کمال‌ تعجب‌ شنیدند که‌ عده‌ای از افراد عادی به‌ زبان‌های مادری آنان‌ خدا را پرستش‌ می‌کنند. همه‌ دچار شگفتی شده‌ بودند و پی بردند که‌ در اینجا رویدادی فوق‌ طبیعی رخ‌ داده‌ است‌. همین‌ واقعه‌ به‌ پطرس‌ و سایر رسولان‌ فرصت‌ داد تا برای نخستین‌ بار پیام‌ نجات‌بخش‌ مسیح‌ را به‌ گوش‌ یهودیان‌ برسانند، یهودیانی که‌ از نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ آن‌ روزگار در اورشلیم‌ به‌سر می‌بردند. در همان‌ روز، نزدیک‌ به‌ سه‌ هزار نفر به‌ مسیح‌ ایمان‌ آوردند و تعمید گرفتند.

به‌ این‌ ترتیب‌، با آمدن‌ روح‌القدس‌، عدهٔ بسیاری به‌ مسیح‌ ایمان‌ آورده، پیرو او شدند و کلیسای عیسی مسیح‌، یعنی مجمع‌ افرادی که‌ به‌ مسیح‌ ایمان دارند تشکیل‌ شد. این‌ وقایع‌ و رویدادهای مربوط‌ به‌ رسولان‌ مسیح‌ پس‌ از روز پنطیکاست در کتاب‌ اعمال‌ رسولان‌ نوشته‌ شده‌ است‌. در این‌ کتاب‌ که‌ سرگذشت‌ مسیحیت‌ در دوران‌ اولیه‌ می‌باشد، به‌وضوح‌ می‌بینیم‌ که‌ روح‌القدس‌ پیشوا و هدایت‌کنندهٔ‌ کلیسا (جمع‌ ایمانداران‌) می‌باشد. این‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ تعیین‌ می‌کند کدام‌یک‌ از رسولان‌ به‌ کدام‌ نقطه‌ از جهان‌ برود و پیام‌ انجیل‌ را موعظه‌ کند. اوست‌ که‌ هدایت‌ می‌کند مبشرین‌ انجیل‌ چگونه‌ سخن‌ بگویند. اوست‌ که‌ هدایت‌ زندگی مؤمنین‌ را در دست‌ دارد.

نکتهٔ‌ مهم‌ این‌ است‌ که‌ برکات‌ روح‌القدس‌ و کار او در زندگی مسیحیان‌، مختص‌ به‌ قرن‌ اول‌ و مسیحیان‌ اولیه‌ نمی‌باشد. او امروزه‌ نیز در قلب‌ انسان‌ کار می‌کند تا او را به‌ شباهت‌ مسیح‌ در آورده، ارادهٔ نیکوی خدا را در زندگی ایشان‌ تحقق‌ بخشد.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.