عهد عتیق چیست؟ محتوای آن چه می‌باشد؟ تورات چه ارتباطی با مسیحیان دارد؟ جواب این سؤال‌ها را در قسمت اول می‌توانید پیدا کنید.

دوران‌ سکوت‌

پس‌ از ملاکی‌ نبی،‌ برای مدت ۴۰۰ سال‌ پیش‌ از مسیح‌، پیامبر دیگری‌ در میان‌ قوم‌ اسرائیل‌ ظاهر نشد. در نتیجه‌، کتابی‌ نیز نوشته‌ نشد. این‌ دوره‌ را دورهٔ‌ سکوت‌ می‌نامند. تا اینکه‌ در قرن‌ اول‌ میلادی‌، یحیای‌ تعمیددهنده‌ رسالت‌ خود را آغاز کرد، اما کتابی‌ ننوشت‌. او آمد تا پیشرو و منادی‌ ظهور مسیحای‌ موعود باشد. به‌همین‌ جهت‌، یحیی‌ را معمولاً آخرین‌ پیامبر در نظام‌ عهدعتیق‌ به‌شمار می‌آورند، هر چند که‌ او سال‌ها بعد از دورۀ‌ عهدعتیق‌ می‌زیسته‌ است‌.

عهدجدید

کتاب‌هایی‌ که‌ حاوی‌ زندگی‌ و تعالیم‌ مسیح‌ و نوشته‌های‌ رسولان‌ او می‌باشند، عهدجدید را تشکیل‌ می‌دهند. عهدجدید شامل‌ ۲۷ جزء یا کتاب‌ است‌. این‌ کتاب‌ها که‌ نزد ایرانیان‌ مجموعاً به‌ «انجیل‌» معروف‌ است‌، به‌ شرح‌ پیمان‌ و میثاق نوینی‌ می‌پردازند که‌ خدا با بشر بست‌ تا او را به‌واسطۀ‌ جانفشانی‌ عیسی‌ مسیح‌ بر روی‌ صلیب‌، رستگاری‌ بخشد.
پس‌ از زنده‌‌شدن‌ و عروج‌ مسیح‌ به‌ آسمان‌، رسولان‌ او پیام‌ نجات‌بخشش‌ را به‌ نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ ‌رساندند. این‌ پیام‌ این‌ بود که‌ خدا پسر یگانهٔ خود را به‌ جهان‌ فرستاد تا با مرگ‌ خود بر صلیب‌ و زنده‌ شدنش‌، راه‌ بخشایش‌ گناهان‌ انسان‌ و رستگاری‌ او را فراهم‌ آورد. چندین‌ سال‌ پس‌ از عروج‌ مسیح‌، زمانی‌ که‌ بسیاری‌ از مردم‌ در نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ پیام‌ مسیح‌ را پذیرفتند، روح‌القدس‌ رسولان‌ را هدایت‌ فرمود تا آنچه‌ را که‌ تا آن‌ زمان‌ به‌صورت‌ شفاهی‌ تعلیم‌ می‌دادند، به‌نگارش‌ در آورند. بدین‌سان‌ بود که‌ بخش‌های‌ مختلف‌ عهدجدید به‌ نوشته‌ در آمد.

انجیل‌ها

همان‌طور که‌ گفته‌ شد، زندگی‌ و تعالیم‌ و کارهای‌ عیسی‌ مسیح‌، قسمت‌ مهم‌ پیام‌ شفاهی‌ رسولان‌ را تشکیل‌ می‌داد. ازاین‌رو، به‌هنگام‌ نوشته‌شدن‌ این‌ پیام‌ نیز زندگی‌ مسیح‌ قسمت‌ مهمی‌ از عهدجدید را تشکیل‌ داد. در عهدجدید، ۴ کتاب‌ به‌ شرح‌ زندگی‌ و تعالیم‌ مسیح‌ پرداخته‌ است‌. این‌ کتاب‌ها «انجیل‌» نام‌ دارند. انجیل‌ واژه‌ای‌ است‌ یونانی‌ به‌معنی «مژده‌». روح‌القدس‌ ۴ نفر از رسولان‌ و پیروان‌ برگزیده‌ را مقرر فرمود تا زندگی‌ عیسی‌ مسیح‌ را از ۴ دیدگاه‌ مختلف‌ به‌رشته‌ تحریر در آورند. هر یک‌ از این‌ ۴ نفر، انجیل‌ خود را خطاب‌ به‌ گروه‌ خاصی‌ نوشتند. متی‌ کتاب‌ خود را برای‌ مسیحیان‌ یهودی‌نژاد نوشت‌ و به‌ همین‌ علت است که در آن‌؛ بر پیشگویی‌هایی‌ که‌ در مورد مسیح‌ در عهدعتیق‌ آمده‌ تأکید گذارده شده‌ و او را همان‌ مسیحای‌ موعود معرفی‌ کرده‌ است‌. مَرقُس‌ همان‌ مطالب‌ را برای‌ مسیحیان‌ روم‌ نوشت‌. به‌همین‌ علت‌، می‌بایست‌ مطالب‌ خود را مطابق‌ با روحیهٔ‌ عمل‌گرای‌ رومی‌ها می‌نوشت‌ و از بیان‌ نکات‌ فلسفی‌ اجتناب‌ می‌ورزید. لوقا با هدایت‌ روح‌القدس‌ انجیل‌ خود را برای‌ یونانی‌های‌ فلسفه‌دوست‌ نوشت‌ و از این‌ جهت‌ تأکید زیادی‌ بر تعالیم‌ مسیح‌ گذاشت‌. یوحنا نیز انجیل‌ خود را برای‌ تمام‌ مسیحیانی‌ نوشت‌ که‌ مشتاق بودند شخصیت‌ و هویت‌ واقعی‌ مسیح‌ را از پس‌ پردهٔ‌ ظاهری جسم‌ او بشناسند. بنابراین، او بر بخش‌هایی‌ از زندگی‌ و تعالیم‌ مسیح‌ تأکید می‌گذارد که‌ الوهیت‌ و پسر خدا بودن‌ او را نشان‌ می‌دهند.

چرا ۴ انجیل‌؟

بسیاری‌ از وقایع‌ زندگی‌ مسیح‌ و تعالیم‌ او در هر ۴ انجیل‌ نقل‌ شده‌اند، اما در بعضی‌ از انجیل‌ها این‌ مطالب‌ با تفصیل‌ کمتر یا بیشتر آمده‌اند. برخی‌ وقایع‌ نیز منحصراً در یک‌ انجیل‌ ذکر شده‌ است‌. برای‌ مثال‌، شرح‌ تولد یحیی‌ تعمیددهنده‌ فقط‌ در انجیل‌ لوقا آمده‌ است‌. یا موعظهٔ‌ بالای‌ کوه‌ مسیح‌، در انجیل‌های‌ متی‌ و لوقا نوشته‌ شده‌، اما لوقا آن‌ را به‌صورت‌ خلاصه‌تر ضبط‌ کرده‌ است‌. نهایتاً وقتی‌ مطالب‌ هر چهار انجیل‌ را کنار هم‌ می‌گذاریم‌، شرح‌ کاملی‌ از زندگی‌ و تعالیم‌ مسیح‌ به‌دست‌ می‌آوریم‌. به‌ این‌ ترتیب‌، در ضمن‌ اینکه‌ هر یک‌ از این‌ انجیل‌ها هدف‌ اولیهٔ‌ خود را در میان‌ خوانندگان‌ و مخاطبین‌ نخستینِ در آن‌ روزگار عملی‌ می‌ساختند، برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ نیز تصویر تمام‌قدی‌ از عیسی‌ مسیحِ نجات‌دهنده‌ ارائه‌ می‌دهند. نتیجه‌ آنکه‌ انجیل‌، یعنی‌ مژده رستگاری‌ انسان‌ یکی‌ است‌، اما ۴ نفر تحت‌ الهام‌ الهی‌ آن‌ را نگاشتند. در حدود نیمی‌ از حجم‌ عهدجدید را انجیل‌ها تشکیل‌ می‌دهند.

کتاب‌ اعمال‌ رسولان‌

پنجمین‌ کتابِ عهدجدید «اعمال‌ رسولان‌» نام‌ دارد. در این‌ کتاب‌، چگونگی‌ گسترش‌ تدریجی‌ پیام‌ مسیح‌ از اورشلیم‌ تا سرزمین‌های‌ مجاور، و از آنجا تا قلب‌ امپراطوری‌ روم‌، به‌اختصار تشریح‌شده‌ است‌.

رساله‌ها

۲۱ قسمت بعدی عهدجدید را «رساله‌» می‌نامند. این‌ رساله‌ها نامه‌هایی‌ هستند که‌ پولس‌ و پطرس‌ و چند رسول‌ دیگرِ مسیح‌ به‌ کلیساهای‌ مختلف‌ نوشته‌اند تا آنها را راهنمایی‌ کنند و مشکلاتشان‌ را برطرف‌ نمایند.

کتاب‌ مکاشفه‌

آخرین‌ کتاب‌ عهدجدید، «مکاشفۀ‌ یوحنای‌ رسول‌» نام‌ دارد. این‌ کتاب‌ شرح‌ رؤیایی‌ است‌ که‌ خدا به‌ یوحنا داد تا مسیحیان‌ را از امور آینده‌ آگاه‌ سازد. گرچه‌ در این‌ کتاب‌ از تصاویر فوق‌بشری بسیاری‌ استفاده‌ شده‌ است‌، اما پیام‌ اصلی‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ در نهایت‌، شیطان‌ و نیروهایش‌ مغلوب‌ خواهند شد و ملکوت‌ و فرمانروایی‌ خدا بر عالم‌ هستی‌ برقرار خواهد گردید.

زمان‌ نگارش‌ عهدجدید

نگارش‌ عهدجدید از حدود سال‌ ۵۰ میلادی‌ آغاز شد. طبق‌ نظر محققین‌، نخستین‌ جزئی‌ از عهدجدید که‌ نوشته‌ شد، احتمالاً رسالهٔ‌ اول‌ پولس‌ رسول‌ به‌ کلیسای‌ تسالونیکی‌ (واقع‌ در یونان‌ امروز) است‌. آخرین‌ کتاب‌ عهدجدید، یعنی‌ مکاشفۀ‌ یوحنا نیز احتمالاً در حدود سال‌ ۹۰ میلادی‌ نوشته‌ شده‌ است‌. به‌ این‌ ترتیب‌، نگارش‌ عهدجدید حدود ۴۰ سال‌ به‌طول‌ انجامیده‌ است‌.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.