کلام امروز: ۱یوحنا ۳‏:‏۱‏-‏۳ | مطالعهٔ کتاب مقدس: مزامیر ۲۷؛ مزامیر ۱۵۰؛ 

۱یوحنا ۳‏:‏۱‏-‏۳

«… آنگاه که او ظهور کند، مانند او خواهیم بود.» (آیهٔ ۲)

تبدیل هیئت خداوند مادر کوه تبدیل هیئت، حجاب کنار زده شد. پطرس، یعقوب و یوحنا بارقه‌ای از جلال عیسای مسیح را دیدند. هیئت عیسی آنجا تبدیل یافت: کلمهٔ یونانی به‌کاررفته، metamorphosis به معنی «تغییر بسیار چشمگیر» است: مانند تغییری که در کرم ابریشم رخ داده و او را تبدیل به پروانه می‌کند. جامهٔ عیسی سفید و درخشان شده بود؛ موسی و ایلیا ظاهر شده؛ ابری ایشان را در برگرفت و ندایی از ابر در رسید که: «این است پسر محبوبم، به او گوش فرا دهید.» (مرقس ۹‏:‏۲‏-‏۷)

دگرگونی، قیام و صعود عیسی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا نگرش ما را نسبت به عیسی متحول کنند. ما فقط آن‌قدر می‌دانیم که هنوز عمق محبت و جلال پسر خدا را ندیده و آن را در کاملیتش، درک نکرده‌ایم. البته روزی خواهد رسید که آن را به چشم دیده و درک خواهیم کرد.

با وجود این، آن‌قدر به ما نشان داده شده که بدانیم دیدمان نسبت به خودمان نیز باید تغییر کند، چرا که روزی ما نیز دگرگون خواهیم شد. ما می‌دانیم که به شباهت او در خواهیم آمد، چون او را آن‌گونه که هست، خواهیم دید. عیسی پسر انسان شد تا ما بتوانیم فرزندان خدا شویم.
به همین ترتیب، به‌اندازهٔ کافی بر ما عیان شده تا بتوانیم در یک زمینهٔ دیگر، یعنی در دیدگاه‌مان نسبت به اطرافیان‌مان هم تغییر کنیم، چرا که ‏آنان هم محبوبان خداوند هستند و شایستگیِ فرزندخواندگی خدا به ایشان هم داده شده و ما هنوز نمی‌دانیم که نقش آنان در برنامه و هدف خدا چیست. پس امروز، مردم را با دیدی متفاوت ببینید.

دعای امروز

ای پدر آسمانی که هیئت پسرت عیسی به‌طرزی شگفت‌انگیز بر فراز آن کوه مقدس و در حضور شاهدانی برگزیده، تبدیل یافت، و دربارهٔ وقایع پیش رو در اورشلیم سخن گفت: به ما قوت عطا کن تا سخنانش را به گوش جان بشنویم و صلیب‌های خود را برداریم تا در جهان آینده بتوانیم او را آن‌گونه که هست، ببینیم؛ که زنده است و با تو و پادشاهی می‌کند، در اتحاد با روح‌القدس در یک خدا، از حال تا ابدالآباد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

۱یوحنا ۳‏:‏۱‏-‏۳

ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز هستیم! از همین روست که دنیا ما را نمی‌شناسد، چرا که او را نشناخت. ای عزیزان، اینک فرزندانِ خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. امّا می‌دانیم آنگاه که او ظهور کند، مانند او خواهیم بود، چون او را چنانکه هست خواهیم دید. هر که چنین امیدی بر وی دارد، خود را پاک می‌سازد، چنانکه او پاک است.

مزامیر ۲۷

خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟ چون بدکاران بر من هجوم آورند تا گوشت تنم را بخورند، چون خصمان و دشمنانم بر من بتازند، آنانند که می‌لغزند و می‌افتند. اگر لشگری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید؛ اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواسته‌ام، و در پی آن خواهم بود: که همۀ روزهای زندگی‌ام در خانۀ خداوند ساکن باشم، تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش، پاسخم را بجویم. زیرا در روز بلا مرا در سایبان خود پنهان خواهد کرد، و در پوشش خیمۀ خویش مخفی خواهد ساخت، و بر صخره، در جای بلندم قرار خواهد داد. آنگاه سرم بر دشمنانِ گرداگردم افراشته خواهد شد، و با فریادهای شادی در خیمۀ او قربانی خواهم کرد؛ و برای خداوند خواهم سرایید و خواهم نواخت. خداوندا، چون بخوانم، آوازم را بشنو؛ مرا فیض ببخشا و اجابتم فرما. ای دل من، او به تو گفته است: «روی مرا بجوی!» خداوندا، روی تو را خواهم جُست. روی خویش از من پنهان مکن، و خدمتگزارت را خشمگینانه برمگردان؛ ای که یاور من بوده‌ای. ای خدای نجات من، طردم مکن و ترکم منما. اگرچه پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا خواهد پذیرفت. خداوندا، راه خود را به من بیاموز، و به سبب دشمنانم مرا به راه هموار هدایت فرما. به آرزوی خصمانم تسلیمم مکن، زیرا شاهدان دروغین بر من برخاسته‌اند، که خشونت را برمی‌دمند. اما من باور دارم که نیکویی خداوند را در زمین زندگان خواهم دید. برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی دار؛ آری، منتظر خداوند باش!

مزامیر ۱۵۰

هللویاه! خدا را در قُدسش بستایید! او را در فَلَکِ پرقدرتش بستایید! او را به سبب کارهای مقتدرانه‌اش بستایید! او را فراخور عظمتِ بسیارش بستایید! او را با نوای کَرِنا بستایید! او را با چنگ و بربط بستایید! او را با دف و رقص بستایید! او را با سازهای زِهی و نی بستایید! او را با سَنجها بستایید! او را با سَنجهای بلندآوا بستایید! هر چه جان دارد خداوند را بستاید! هللویاه!