مقدمه

کلیسا نقش مهمی در زندگی افراد ایفا می‌کند و به‌خاطر ویژگی‌هایی که دارد، می‌تواند اثر بسزایی در خنثی‌کردن خشونت خانگی و التیام‌بخشیدن به اثرات آن بازی کند. کلیساها و به‌خصوص کلیساهای خانگی که جمع‌های کوچک‌تری دارند، بهترین مکان برای تعلیم و آگاهی‌رسانی در مورد مشکلات موجود در جامعه، مانند خشونت خانگی و روش‌های مقابله با آن هستند. بنابراین، کلیسا جایی برای کمک به نیازهای هم قربانی و هم خشونت‌گر می‌تواند باشد، پس از اهمیت خاصی برخوردار است.

پیام

در این ویدیو، گروهی از هنرمندان تئاتر، گوشه‌ای از مسئولیت کلیسا در مقابله با خشونت خانگی را به تصویر می‌کشند.

پخش ویدیو

شکل‌گیری و تبدیل شخصیت مسیحی

خداوند انسان را برای زندگی‌کردن در انزوا نیافریده است. انسان‌ها برای زندگی بهتر نیاز به «یکدیگر» دارند، کلمه‌ای که خداوند بسیار بر آن تأکید کرده است. کلیسای خانگی مکانی است که در آن این موقعیت فراهم می‌شود که به یکدیگر خدمت کرده، شخصیت خود را به‌جهت با ‌هم ‌زیستن شکل دهیم. در جمع‌های کوچک خانگی این امکان فراهم می‌شود تا افراد از یکدیگر شناخت بهتری پیدا کرده، درک متقابلی از یکدیگر داشته باشند. این جمع‌ها می‌توانند هم به قربانی و هم به خشونت‌گر برای یک تغییر مؤثر کمک کنند؛ زیرا روابط صمیمی و اعتماد متقابلی بین افراد آن وجود دارد. بنابراین، کلیسای خانگی می‌تواند به خانوادهٔ دومی تبدیل گردد که اعضای آن بر یکدیگر تأثیرگذار می‌گذارند. 

 

آگاهی‌رسانی و رسیدگی به نیازها و مشکلات

در کلیساهای خانگی این امکان برای خادمین و رهبران فراهم می‌شود تا دربارهٔ تشخیص خشونت خانگی، رسیدگی به نیازها و حل مشکلات قربانی و خشونت‌گر تعلیم بگیرند و از دانش و آگاهی لازم برخوردار شوند. این تشخیص و کمک در کلیساهای بزرگ شاید امکان‌پذیر نباشد. شبان‌ها در کلیساهای خانگی، در اعتماد و امنیت، می‌توانند از فرصت‌ها برای آگاهی‌دادن، چگونگی تشخیص و مواجههٔ با خشونت خانگی استفاده کنند تا همهٔ اعضای کلیسا این قابلیت را پیدا کنند که خشونت خانگی را در دوستان خود تشخیص داده، به‌طور محرمانه شبان را از آن آگاه سازند. شبان هم به نوبهٔ خود باید تعلیم دربارهٔ این مسئله را دیده باشد تا در مواجه با آن جان قربانی به مخاطره نیفتد. نکتهٔ مهم چه در کمک به زندگی مرد، و چه در کمک به زندگی زن، و چه در یاری‌رساندن به زندگی‌های قربانی و مهاجم، این است که کلیسا افرادی را انتخاب کرده، به آنها کمک کند تا در این راستا آموزش ببینند.

 

 

تشخیص خشونت خانگی

در خیلی از موارد، تشخیص اینکه آیا خانواده‌ای در معرض خشونت خانگی قرار دارد یا نه آسان نیست؛ چون فرد مهاجم ممکن است به‌‌راحتی ماسک بزند یا اینکه فرد قربانی از ترس آبرو، شرم و امنیت خود، به آسانی در مورد زندگی‌اش صحبت نکند. یکی از کارهایی که کلیسا می‌تواند انجام دهد، این است که سعی کند خانواده‌هایی را که از آنها شناخت کافی ندارد، بهتر بشناسد. در این زمینه، داشتن آگاهی از گذشتهٔ افراد تا حدودی می‌تواند کمک کند. به‌عنوان مثال، اگر زن یا مرد یا هر دوی آنها از پیشینهٔ خشونت خانگی یا نابرابری جنسیتی می‌آیند، شبان یا خادمین کلیسا می‌توانند به مرور و با محبت به آنها نزدیک شده، ببینند که آیا این مسئله کماکان در خانوادهٔ آنها هنوز هم ادامه دارد یا نه. البته، این بدان معنی نیست که هر کسی که از این پیشینه می‌آید، الزاماً همان را در خانوادهٔ خود هم اجرا می‌کند؛ زیرا بسیاری از افراد از این مسئله شفا یافته‌اند.

 

قدم‌هایی که کلیسا می‌تواند برای تعلیم در برابر خشونت خانگی بردارد

تأثیرات دعا در مقابله خشونت خانگی

به‌غیر از کمک به جسم و روان قربانی و خشونت‌گر، کلیسا همچنین جایی برای شناسایی عطایای روحانی افراد و به‌کارگیری این عطایا است. خداوند اشخاص را به این دنیا نیاورده تا یکی را قربانی و دیگری را خشونت‌گر کند. او عطایایی به همه داده که باید با توجه و تربیت درست شناسایی و شکوفا شوند. حضور در کلیسا فرصتی است برای قربانی و خشونت‌گر که این عطایا را شناسایی کرده، در شکوفایی آنها کوشش کنند. دعا و مناجات این قدرت را به انسان می‌دهد که به نیرویی مافوق خود فکر کند و اجازه دهد تا این نیروی التیام‌بخش بر وی تأثیر بگذارد.

 

خشونت‌گر و مسیحیت

اگر فرد خشونت‌گر به مسیح ایمان بیاورد و توجه خود را به مسیح و به قربانی مسیح جلب کند، در او زندگی جدیدی آغاز می‌شود. در کلام خدا در دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷ این‌طور می‌خوانیم: «اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است.»

 شخصی که به مسیح ایمان می‌آورد، با کمک روح‌القدس قادر است کوله‌بارهای کهنهٔ گذشتهٔ خود را کنار گذاشته زندگی جدیدی را آغاز کند. این زندگی جدید شامل طرز فکر جدید، رفتارهای جدید، سخنان جدید، عملکردهای جدید و عکس‌العمل‌های جدید در روابط و در زندگی است. البته این تغییرها یک شبه اتفاق نمی‌افتند! تبدیل و تغییر در مسیح یک روند است. عیسی مسیح الگوی مسیحیان است و آنها بر اساس این الگو روش زندگی‌شان را تغییر می‌دهند. 

قدم‌های اساسی برای ایجاد تغییر

در مقابله با خشونت خانگی هم باید همین روند طی شود. باید به فردی که به مسیح ایمان آورده کمک شود تا مشکلاتش را شناسایی کرده، در تبدیل‌شدن بکوشد. به این دلیل که سیستم فکری اکتسابی است و فرد از محیط پیرامون خود آن را آموخته، قابل تغییر است. به این ترتیب، او می‌تواند با تصمیم خودش، قوت خدا، کمک روح‌القدس و افرادی که توانایی کمک به او را دارند، این سیستم را تغییر دهد. 

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.