دعای ربانــی  

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو بیاید. ارادهٔ تو چنانکه در آسمان انجام می‌شود بر زمین نیز به انجام برسد. نان روزانهٔ ما را امروز به ما عطا فرما. و قرض‌های ما را ببخش؛ چنانکه ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی‌مان ده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.  

دعای آرامش  

خدایا به من آرامش عطا کن تا آنچه را که نمی‌توانم تغییر بدهم بپذیرم، شهامت ببخش تا تغییر بدهم آنچه را که می‌توانم و حکمت عطا کن تا فرق میان این دو را تشخیص بدهم. 

 دعا برای دریافت نجات  

ای پدر عزیز، می‌دانم که گناهکار هستم و نمی‌توانم کارهایی را که در گذشته کرده‌ام تغییر بدهم. لیکن اگر الان زندگی‌ام را به تو تقدیم کنم، می‌توانی حیات تازه به من ببخشی. گناهانم را بیامرز و مرا در خانودهٔ مقدس خودت بپذیر. ایمان دارم که پسر یگانهٔ خود، عیسای مسیح را به این جهان فرستادی تا به‌خاطر گناهان من قربانی شود.
ایمان دارم که او راه و راستی و حیات است و اکنون او را به‌عنوان خداوند و نجات‌دهندهٔ خود می‌پذیرم. سپاسگزارم که دعای مرا می‌شنوی و شکر می‌کنم که حیات جاودان را [به‌خاطر مسیح] به من عطا کردی.  

دعای شکرگزاری  

پدر آسمانی حمد و ستایش خود را به تو تقدیم می‌کنم به‌خاطر آنچه هستی و به‌خاطر تمام آنچه انجام داده‌ای. تو یگانه آفرینندهٔ جهان هستی و همه چیز تحت احاطه و سلطهٔ کامل تو قرار دارد. پدر، تو مرا طبق ارادهٔ خود آفریدی و روح قدوست را در من نهادی تا هر چه بیشتر شبیه مسیح بشوم. برکات تو بیش از آن است که به حساب بیایند. تو همیشه آنچه را که نیاز داشته‌ام در موقع مناسب به من بخشیدی. می‌دانم که هر مشکل بزرگ و کوچکی را می‌توانم به حضور تو بیاورم و تو کمک می‌کنی تا طبق اراده و خواست مقدست بر آن غلبه کنم. قول می‌دهم در تمام طول زندگی‌ام تو را محبت و خدمت کنم؛ چون تو همواره بهترین را برای من می‌خواهی. باشد که تو را فوق از هر چیز دیگر بجویم و اطاعت کنم. 

دعا برای شفا  

خداوندا، امروز به دست شفا‌بخش تو نیاز دارم. می‌دانی که چقدر بیمار هستم حتی پیش از آنکه به زبان بیاورم. تو می‌دانی چه احساسی دارم، چون پسر یگانه‌ات عیسی نیز رنج کشید. خداوندا درد را از من بردار تا شاهد رحمت تو باشم. اگر ارادهٔ توست مرا شفا ده و درد مرا برطرف کن. اگر هدفی در این بیماری وجود دارد، خواهش می‌کنم آن را بر من آشکار فرما. «قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.» خداوندا اگر از طریق این بیماری قصد داری مرا تقویت کنی، پس خواست تو انجام شود. به من قوت عطا کن تا تحمل کنم و فیض ببخش تا برای دیگران نمونه باشم. مرا ببخش اگر به‌خاطر این بیماری گناه کردم یا خودخواه شدم. یقین دارم که همه چیز در تو برای نیکویی و خیریت من است. آمین.  

دعا برای کسب شهامت  

پدر، امروز به دلگرمی و شهامت از دستان تو نیاز دارم تا بتوانم با  چالش‌های پیش رو مقابله کنم. تو روح ترس را به من ندادی، بلکه روح قوت و آرامش را عطا فرمودی، اما وقتی به کاری که باید انجام بدهم فکر می‌کنم، ترس وجوم را فرا می‌گیرد. به من قوت عطا کن و مدد فرما تا بر ترس خود غلبه کنم. تو همان خدایی هستی که دانیال را از چاه شیران نجات دادی. می‌دانم که قادری مرا هم از این وضعیت برهانی، اگر اراده تو چنین باشد. پدر، عطا کن تا در این شرایط شهامت خود را از دست ندهم. باشد که آنچه می‌کنم سبب حرمت و جلال نام تو بشود. اگر ارادٔه تو این است که در این شرایط بمانم ،پس در کنار من بمان و هدایتم کن. تو را شکر می‌کنم که مددکار و قوت من هستی. آمین.  

دعا برای صلح  

خداوندا، وقتی به اطراف خود نگاه می‌کنم، مردمی را می‌بینم که غرق در مشکلات هستند. دنیا گرفتار تلاطم و ناآرامی است؛ چون اغلب مردم تو را نمی‌شناسند. خداوندا چشمان ایشان را بگشا تا ببینند که خود تو پاسخ هستی. روح‌القدس را بفرست تا قلوب ایشان را متقاعد و متحول کند. تنها در این‌صورت است که مردم آن چیزی را که به‌راستی اهمیت دارد خواهند شناخت. پدر مدد فرما تا من سهم خود را در اعلام حقیقت و راستی به کسانی که تو را نمی‌شناسند انجام بدهم. به من حکمت و شهامت عطا کن تا نمونه‌ای برای دیگرانی باشم که زندگی مرا می‌بینند. ای پدر، نه تنها آرزومندیم که صلح و آرامش در این دنیا برقرار باشد، بلکه آرزو داریم قلوب ما هم از آرامش و صلح آکنده شود. رحمت و آرامش تو بر دل‌های مظلومان و رنج دیدگان باشد. خواهش می‌کنم به کسانی کمک کن که قادر نیستند به خودشان کمک کنند. پدر عطا کن تا کسانی را که باعث رنج و فلاکت شده‌اند ببخشم. پسر یگانهٔ تو پادشاه صلح و سلامتی است، باشد که دنیا این را درک کند. آمین.  

دعا برای فیض  

خدای عزیز، می‌دانی امروز باید با چه چیزی روبه‌رو شوم. با قوت خود نمی‌توانم از عهده‌اش برآیم. فیض و آرامش خود را عطا کن. تو گفتی که «فیض من تو را کافی است» و اینکه قوت تو در ضعف کامل می‌شود. ای پدر اعتراف می‌کنم که ضعیف هستم. تو دقیقاً می‌دانی به چه چیزی نیاز دارم، حتی قبل از آنکه بیان کرده باشم. دعا می‌کنم تا به من آرامش روح و ذهن باز عطا کنی تا مسیر خود را تشخیص بدهم. صخرهٔ من باش ای خداوند تا به تو تکیه کنم. «کلام تو برای پای های من چراغ و برای ر اههای من نور است.» مطابق راستی خود هدایتم فرما. آمین.  

دعا برای دریافت حکمت  

خداوندا، امروز برای یک تصمیم گیری و انتخاب با خودم کشمکش دارم. راه‌های زیادی وجود دارند، اما نمی‌توانم بفهمم که بهترین راه کدام است؟ فرمودی که اگر  راه‌های خود را به تو بسپاریم، تو راه مستقیم را پیش روی ما قرار می‌دهی. ای پدر، تصمیمم را به حضور تو می‌آورم. چشمانم را باز کن تا تشخیص بدهم. باشد که روح‌القدس مرا هدایت فرماید. کمک کن تا تصمیم درست را اتخاذ کنم و کاری که انجام  می‌دهم به خیریت باشد. می‌دانم اگر تو یک در را ببندی در دیگری را باز خواهی کرد.  راه‌های تو فوق طریق‌های من است. تقاضا دارم در این راهی که می‌روم به من آرامش و وضوح دید عطا فرمایی. شکر می‌کنم که قوت من هستی. آمین.  

دعا برای نیازهای دیگران  

پدر آسمانی، یکی از عزیزان من محتاج دست قدرتمند توست. باشد که فیض و رحمت تو شامل دوستانم بشود. هدایت فرما تا منتظر قوت از جانب تو باشند نه اینکه به تلاش‌های خود تکیه کنند. تو می‌توانی نیازهای ایشان را تأمین فرمایی؛ چون تنها تو خدا هستی. اگر ارادهٔ تو باشد، می‌توانی شرایط آنها را دگرگون سازی. کمک کن تا ببینند که تو حاکم بر همه چیز هستی. به ایشان آرامش عطا فرما. مدد کن تا بدانند چه چیزهایی را می‌توانند تغییر بدهند و برای آنچه نمی‌توانند تغییر بدهند، آرامش عطا کن. دعا می‌کنم که از طریق این شرایط آنها را به درک و شناخت  عمیق‌تری از خودت هدایت نمایی. باشد که به تو اعتماد کنند و جلال مقدس تو در مشکلات ایشان دیده شود. آمین.  

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.