بند ۱

جلال و قوت، عزت و حرمت
بر نام قدیم الایام
تمام قومها، همه زبانها
ستایند قدیم الایام

بندگردان

آسمان و زمین گویند، از شکوه نامت
هر زانویی خم می‌گردد، در نزدت
نام تو ستوده گردد
و ملکوت تو، زایل نشود

بند ۱

جلال و قوت، عزت و حرمت
بر نام قدیم الایام
تمام قومها، همه زبانها
ستایند قدیم الایام

بندگردان

آسمان و زمین گویند، از شکوه نامت
هر زانویی خم می‌گردد، در نزدت
نام تو ستوده گردد
و ملکوت تو، زایل نشود

فرود

ملکوت تو برقرار گردد
سرائید، قدیم الایام
هیچکس جز تو سزاوارحمد نیست
ستائید، قدیم الایام

بندگردان

آسمان و زمین گویند، از شکوه نامت
هر زانویی خم می‌گردد، در نزدت
نام تو ستوده گردد
و ملکوت تو، زایل نشود

شناسنامهٔ سرود
نام: جلال و قوت عزت و حرمت
نام فینگلیش: Jalaalo ghovat ezato hormat
مصرع اول: جلال و قوت عزت و حرمت
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم: آپولو آرمان
زبان اصلی: انگلیسی
مشخصات سرود
گام: C
آکرد آغازین: C
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: کمی تند
سرعت دقیق: ۱۱۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: برخیز وقت پرستش اوست
آیات مرتبط: