دوستان و همراهان عزیز پادکست خواهرانه، در قسمت دوم از فصل ششم، خواهران عزیز «آتنا فولادی» و «سارا محیی»، به تعریف و توضیح مؤثر بودن می‌پردازند و به ما درک صحیحی از معنایِ اثرگذاری و شناخت و باور اقتداری که خدا برای آن به ما بخشیده، می‌دهند. باشد که با به‌کارگیری این موارد، بتوانیم در حیطه‌های مربوط به ما به زیبایی نقش‌آفرینی کنیم و مطابق فرمایش خداوندمان عیسی مسیح، اجازه دهیم نور ما بر مردم بتابد تا کارهای نیکمان را ببینند و پدر ما را که در آسمان است، بستایند.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.