فصل  هفتم: قسمت دوازدهم - آمادگی مالی

ماموریت

دوستان، در این قسمت و ادامهٔ موضوع «آمادگی برای خدمت کردن» که مبحث اصلی این فصل است، به دهمین موردی که اشاره می‌کنیم، آمادگی مالی است. آیا من باید در رابطه با مال و اموالی که خدا به من سپرده است مسئول باشم و برنامه‌ریزی کنم؟ یا می‌توانم چشم‌بسته به خدا اعتماد کنم تا نیازهای من را برآورده کند؟

متون اصلی: لوقا ۱۴: ۲۸-۳۰، مرقس ۱۲: ۱۳-۱۷

شما می توانید هرگونه پیشنهاد یا انتقادی را با ما از طریق ایمیل زیر درمیان بگذارید.
mamouriat@gmail.com

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.