بند ۱

این است نهر پرستش‌های ما
جاری به سوی تخت تو
چشمه‌ای روان از قلب‌های ما
این است سرود حمد تو

بندگردان

حمد و جلال بر تو، ای پادشاه ما
این است سرود ما، در وصف تو عیسی
حمد و جلال بر تو، ای پادشاه ما
این است سرود ما، در وصف تو عیسی

بند ۲

فروتن در نزد پاهای تو
بر جلالت می‌نگریم
چون بر چشمان تو خیره شویم
عشق و مهرت را بنگریم

بندگردان

حمد و جلال بر تو، ای پادشاه ما
این است سرود ما، در وصف تو عیسی
حمد و جلال بر تو، ای پادشاه ما
این است سرود ما، در وصف تو عیسی

بند ۳

چون دادی جانت بر روی صلیب
من را با خونت خریدی
پیروزی به من بخشیدی عیسی
حیات را در من دمیدی

بند ۴

امروز آزادم تا نامت خوانم
فریاد حمدت سرایم
این است سرود تازه قلبم
که بهر تو می‌سرایم

بندگردان

حمد و جلال بر تو، ای پادشاه ما
این است سرود ما، در وصف تو عیسی
حمد و جلال بر تو، ای پادشاه ما
این است سرود ما، در وصف تو عیسی

شناسنامهٔ سرود
نام: نهر پرستش
نام فینگلیش: Nahre parastesh
مصرع اول: این است نهر پرستش‌های ما
شاعر: روزبه نجارنژاد
آهنگساز: روزبه نجارنژاد
تنظیم کننده: روزبه نجارنژاد
مترجم:
زبان اصلی: فارسی
مشخصات سرود
گام: Fm
آکرد آغازین: Fm
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: متوسط
سرعت دقیق: ۷۵BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: ستایش
آیات مرتبط: