بند ۱

شاه شاهان، مالک هستی
جلال، هللویاه
نور جهان، امید حیات
جلال، هللویاه

بندگردان

عیسی، خداوند قدیر
هللویاه
عیسی، خداوند قدیر
هللویاه

بند ۲

منجی عالم، شبان اعظم
جلال، هللویاه
شاخ نجات، شاهد امین
جلال، هللویاه

بندگردان

عیسی، خداوند قدیر
هللویاه
عیسی، خداوند قدیر
هللویاه

بند ۳

عمانوئیل، خدا با ما
جلال، هللویاه
آب حیات، الف و یا
جلال، هللویاه

بندگردان

عیسی، خداوند قدیر
هللویاه
عیسی، خداوند قدیر
هللویاه

بند ۴

قدوس عظیم، شافی رحیم
جلال،‌ هللویاه
زندهٔ جاوید، نان سماوی
جلال، هللویاه

بندگردان

عیسی، خداوند قدیر
هللویاه
عیسی، خداوند قدیر
هللویاه

شناسنامهٔ سرود
نام: شاه شاهان مالک هستی
نام فینگلیش: Shaahe shaahaan maaleke hasti
مصرع اول: شاه شاهان مالک هستی
شاعر: Nomi Yah
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم: ورویر آونسیان
زبان اصلی: انگلیسی
مشخصات سرود
گام: Em
آکرد آغازین: Em
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: متوسط
سرعت دقیق: ۱۰۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: ای فروغ جاودان
آیات مرتبط: