بند ۱

تکمیل کرد او پیروزی را
عیسی منجی است
با خون خود خرید ما را

او خداوند است
ها هللویاه
او اجر جاودانی ماست

بندگردان

عیسی خداوند، عیسی خداوند
عیسی خداوند، عیسی خداوند
عیسی خداوند، عیسی خداوند
اوست در قلبم

فرود

هللویا، هللویا،
هللویا، هللویا
هللویا، هللویا،
اوست در قلبم

بند ۱

تکمیل کرد او پیروزی را
عیسی منجی است
با خون خود خرید ما را

او خداوند است
ها هللویاه
او اجر جاودانی ماست

بندگردان

عیسی خداوند، عیسی خداوند
عیسی خداوند، عیسی خداوند
عیسی خداوند، عیسی خداوند
اوست در قلبم

فرود

هللویا، هللویا،
هللویا، هللویا
هللویا، هللویا،
اوست در قلبم

شناسنامهٔ سرود
نام: تکمیل کرد او
نام فینگلیش: Takmil kard ou
مصرع اول: تکمیل کرد او پیروزی را
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم: ژیلبرت هوسپیان
زبان اصلی: ارمنی
مشخصات سرود
گام: Dm
آکرد آغازین: Dm
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: تند
سرعت دقیق: ۱۲۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: خداوند پناه و قوت ماست
آیات مرتبط: