گاهی اوقات شگفت انگیزترینِ راه‌ها برای گسترش انجیل شگفت‌انگیز نیستند، بلکه راه‌های معمولی هستند.