خنده خاص، عجیب و با ریتمِ مردم روستایی در ویتنام که هر سال یکشنبه به مناسبت عید قیام برگزار می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.