سیل نوروز ۱۳۹۸ – بخش دوم

نگاهی اجمالی به اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته برای استانهای مختلف ایران پس از سیل رخ داده است.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.