فصل  پنجم - قسمت ۱۳

ماموریت

در ادامهٔ بحث چالش‌های ایمان و زندگی مسیحی، امروز به موضوع راستی و حقیقت و اهمیت آن می‌پردازیم.

امروزه، افراد به دلایل و ریشه‌های گوناگونی که وجود دارند، گاهاً با خود و اطرافیانشان صادق و شفاف نیستند. آنها با مخفی‌کاری و دروغ، نه فقط با خدا و دیگران، بلکه با خود نیز در رابطه‌ای شفاف و سالم نیستند.

۳ راهکار عملی برای شفاف و صادق بودن:

  • اول: با خود صادق و شفاف باشید.
    •  ۲‌قرنتیان ۱۵:۳، امثال ۲۶:۲۴
  • دوم: با دیگران صادق و شفاف باشید.
    • یعقوب ۱۶:۵، کولسیان ۹:۳
  • سوم: با خدا صادق و شفاف باشید.
    • مزمور ۱:‌۳۲-۲، ۲تیموتائوس ۱۵:۲

آیهٔ پایانی: امثال ۷:‌۳۰-۹

شما می‌توانید پیشنهادها و انتقادات خود را برایمان ایمیل کنید:

hovan@nlichurch.org

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.